airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Gå efter bolden og ikke manden IA!

Jeg har via pressen noteret mig, at Inuit Ataqatigiit’s Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Kommune Kujalleq har udsendt en pressemeddelelse, hvori de udtrykker mistillid til kommunaldirektør Frank Hedegaard Jørgensen.
23. august 2016
Det er naturligvis op til IA selv, om partiet vil bruge alle sine politiske kræfter til at sidde fast i personrelaterede spørgsmål, men jeg skal da takke IA for at give mig anledning til at fremhæve status på vores bestræbelser for at forbedre de kommunalpolitiske forhold.

Overordnet set, er vi nu i en gunstig fase for Kommunen. Selvom der er lang vej endnu, især inden for socialområdet, er det min overbevisning at Kommunen, på administrativ plan, er ved at stabilisere sig i alle henseender. Vores bestræbelser på at få tiltrukket fagligt kvalificeret arbejdskraft til Kommunens administration bærer frugt. Samarbejdet indenfor socialområdet med Socialudvalget, Selvstyret og de udlånte medarbejdere fra Aarhus Kommune fungerer godt. Jeg er helt sikker på at dette forhold i højere grad understøtter den til enhver tid siddende Kommunalbestyrelses politiske ønsker, og jeg stolt af at vi - også på dette område er ved at have fået vendt udviklingen.

Jeg er derfor uforstående over for IA´s udmelding. Såfremt IA, angiveligt på grund af manglende politiske mærkesager, til stadighed går til angreb på administrationen og dennes opbygning, frygter jeg at vi kan havne i en situation, hvor det igen bliver svært at få skabt stabilitet og hvor de fagligt kvalificerede forbigår vores Kommune, og med denne in mente, vil jeg opfordre IA til, i højere grad, at deltage i at få skabt gode og betryggende rammer for Kommunens borgere og kommunens videre udvikling.

Det er ligeledes med forundring, at jeg må påminde IA om, at vi på forespørgsel fra IA d. 29. januar 2016 allerede d. 1. februar 2016 fremsendte en redegørelse vedr. den tidligere socialchef, som blev modtaget af IA med tak.

Det kræver ej heller stor indsigt i økonomiske forhold at forstå, at kommunens økonomiske formåen har ændret sig markant i det seneste år – heldigvis i positiv retning, med heraf følgende øgede muligheder. Også dette bør vi være stolte af – det er resultater som er opnået i fællesskab, og naturligvis er dette også baseret på et godt fodarbejde internt i administrationen.

Så genopretningen af både økonomien og socialområdet er i fuld gang, takket være egne kræfter, samt eksternt bistand på socialområdet ikke mindst fra Familiedepartementet, samt senest ved ansættelse af ny dygtig socialchef.

Derfor skal der ikke herske tvivl om, at jeg har fuld tillid til kommunaldirektørens arbejde. Frank Hedegaard Jørgensen er en dygtig og erfaren embedsmand, som vi i Kommunen har stor gavn af.

Jeg er ligeledes forundret over, at IA kan beklage sig over, at vi har fået ansat en særdeles erfaren og dygtig – og vel at mærke grønlandsksproget geolog, som særlig rådgiver på råstofområdet. Ansættelsen er sket ved almindelig opslag og vurdering af de indkomne ansøgninger, og er sket med henblik på at få sat yderligere fokus på udvikling af det store potentiale Kommunen har indenfor råstofområdet.

Sluttelig vil jeg blot opfordre IA: gå efter bolden og ikke manden - deltag i vores arbejde for at fremme Kommunens udvikling.


Med venlig hilsen,Jørgen Wæver Johansen
Borgmester