airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hvad skal der ske med fiskeriet i Kujalleq?

Med denne overskrift vil der blive afholdt borgermøder hhv. i Qaqortoq og Nanortalik.
Under borgermøderne vil arbejdskraftmanglen på fiskefabrikkerne samt løsningsforslag til problemet blive drøftet.
23. august 2016

Oplægsholderne bliver Borgmester Jørgen Wæver Johansen, Formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Simon Simonsen samt repræsentant for Arctic Prime Fisheries, Ole Aggo Markussen.

Forud for borgermøderne udtaler Borgmester Jørgen Wæver Johansen følgende:
- Det er meget vigtigt for Kommune Kujalleq at langt de fleste borgere, der er i stand til at arbejde, er i arbejde og dermed er selvforsynende. Ikke kun af hensyn til den enkelte borgers velfærd men også af hensyn til virksomheders muligheder for at kunne udvikle sig, velvidende om at de kan trække på den lokale arbejdskraft i vores Kommune, derfor er vi glade for virksomheden Arctic Prime Fisheries initiativ og deltager med glæde i borgermøderne.

Udvalgsformand, Simon Simonsen, er enig:
- Såfremt vi vil sikre et dynamisk erhvervsliv i Kommunen, er det en forudsætning at vi alle tager del i arbejdet, ikke kun for vores egen skyld, men også af hensyn til de kommende generationer. Det er derfor meget vigtigt at vi sammen, og i tæt dialog, drøfter hvordan vi bedst kan få reduceret arbejdsløsheden og dermed også hvordan vi kan sikre tilstrækkelig lokal arbejdskraft til virksomhederne i vores Kommune. Vi vil alle sammen gerne udvikle vores Kommune, og vi er vidende om at det kun kan lade sig gøre ved at arbejde.

Repræsentant for Arctic Prime Fisheries, Ole Aggo Markussen, udtaler følgende:
- I vores bestræbelser på at gøre fiskefabrikkerne i Kujalleq rentable, har vi brug for stabil arbejdskraft. Arbejdskraften har en central og vital betydning, og så længe vi ikke kan regne med arbejdskraften, er det umuligt for os at kunne udvikle fabrikkerne. Derfor har vi ønsket at indlede en åben dialog om hvordan vi kan finde frem til løsninger på problemet, udtaler Ole Aggo Markussen, og fortsætter: Vi har internt i virksomheden drøftet muligheden for at tilkalde arbejdskraft udefra. Sådan en løsning er dyr, og vi har derfor ønsket at drøfte alternative løsningsmuligheder, som helst er baseret på lokal arbejdskraft.

Borgermødet i Qaqortoq finder sted torsdag den 25. August kl. 19:00 i Forsamlingshuset
Borgermødet i Nanortalik finder sted lørdag den 27. August kl. 15:00 i Qujanartip Illua

For yderligere informationer kontaktes:
Jensine Berthelsen Konst. informationschef +299645359