airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Opfordring til Naalakkersuisut fra Kommunernes Social- og familieudvalg:

Hastværk er lastværk, udsæt derfor behandlingen af lovforslaget om støtte til børn!
12. september 2016

Der skal ikke herske tvivl om at Kommunernes Social- og familieudvalg har brugt mange kræfter til at fremkomme med grundig høringssvar i begge de gange lovforslaget har været til høring.

 

Vi har hver især bestræbt os på at belyse og beregne de tiltag der med lovforslaget tiltænkes. Vi har brugt mange og store ressourcer til at analysere og gennemdrøfte de mulige konsekvenser for Kommunerne og de kommunalt ansatte, der varetager sagsbehandling på social- og familieområdet.  Dette også set i lyset af at det med det eksisterende lovgivningsmæssige rammer, er meget svært at fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft på området.

 

Vi må bekende kulør, vi har simpelthen haft al for lidt tid til at behandle det meget omfattende og omfangsrige lovforslag og de dertil hørende bilag, vi er bange for at intentionerne med gode lovgivningsmæssige rammer til hjælp til børn, slet ikke harmonerer med det lovforslag der agtes at blive fremlagt overfor Inatsisartut, hvorfor vi sammen nu råber vagt i gevær!

 

Det vil simpelthen være uforsvarligt at give grønt lys til implementering af en lov, hvis store dele af indholdet hverken Grønlands Selvstyre og Kommunerne vil være i stand til at håndhæve til borgernes bedste.

 

Vi opfordrer kraftigt til at man fra Naalakkersuisut og Selvstyret sætter tempoet ned, og giver det meget vigtige lovgivningsmæssige tiltag det fornødne tid, hvortil de involverer parter langt mere end tilfældet bliver hørt.

 

Vi kunne nævne adskillige mangler og lovtekniske problemer, men her og nu skal vi opfordre til følgende:

  

  • Lovforslaget bliver taget af fra EM16
  • Der nedsættes en lovforberedende udvalg på tværs af Grønlands Selvstyre samt Kommunerne
  • Forslaget bliver gjort klar til 1. behandling under EM17

 

 

Alternativt:

 

  • Høringen forlænges således at 1. behandlingen kommer på Inatsisartuts dagsorden under FM16

 

 

 På vegne af Kommunernes Social- og Familieudvalg,

 

Med venlig hilsen

 

 

Karla Egede Bisgaard (S)             Poul Hansen (D)                            Alfred Olsen(S)                              Kristian Jeremiassen (S)
Kommune Kujalleq                       Kommuneqarfik Sermersooq    Qeqqata Kommunia                     Qaasuitsup Kommunia

Formand                                         Formand                                         Formand                                         Formand