airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

7. september 2016

På bygherrens vegne– Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq - udbydes hermed
ovennævnte opgave i offentlig licitation i hovedentreprise, "Etablering af hovedkloak i Qaqortoq".

Den samlede opgave omfatter i hovedtræk:
 Udgravning, udsprængning og jordarbejder
 Terrænbefæstelsesarbejde
 Kloakledningsarbejde

Tildelingskriterier er laveste pris i henhold til udbudsskrivelsen.
Arbejderne skal udføres i indeværende år og med afslutning i 2016.

Udbudsmaterialet kan bestilles hos Tegnestuen 2K ApS efter den 12.09.2016 og vil kunne fremsendes
digitalt fra den dato. Materialet udsendes kun digitalt.

Tegnestuen 2K ApS

Mail: peter@t2k.dk

Licitation
Licitationen afholdes: Tirsdag den 27-09-2016 kl. 14.00

hos Kommune Kujalleq i Qaqortoq i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være tilstedt.
Kommunens kontaktperson er : William Jagdev - dir. Tlf. 645406 – mail : wija@kujalleq.gl

Tilbud stiles til:

Kommune Kujalleq,
Forvaltning for Teknik, Bolig og Miljø
Postboks 514,
3920 Qaqortoq

Yderligere oplysninger fremgår af udbudsskrivelsen.
På vegne af bygherren
Tegnestuen 2K ApS.