airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

PM: Giv Sydgrønland en sammenhængende trafikstruktur


15. september 2016

Vi har fra Kommune Kujalleq gang på gang påpeget vigtigheden af, at kommunen og erhvervslivet i regionen bliver inddraget, når der forhandles nye servicekontakter om befordring af passagerer, post og fragt m.v. i Grønland. Vi har også tidligere tilbudt at overtage ansvaret for forhandlingen af kontrakten for vores region, eller alternativt, at kommunen deltog som part i forhandlingerne. 

Men med en undskyldning om, at der er tale om fortrolige forhandlinger, hvor rabatter på kryds og tværs af regionerne hang sammen, samt en afvisende henvisning til, at det alene er Selvstyret, der betaler for udgifterne i forbindelse med servicekontrakterne, har man fra Selvstyret valgt at holde os udenfor. Dette betyder, at forhandlingerne er foregået uden inddragelse af kommunerne eller erhvervslivet og andre, der bliver berørt af servicekontrakterne.

Det grønlandske samfund, der i høj grad har brug for udvikling, har ikke råd til ineffektive skrivebordsforhandlinger, der foregår i hemmelighed, for slutteligt at resultere i et tvivlsomt resultat. Nu er vi igen i en situation, hvor både kommunen, borgerne og ikke mindst erhvervslivet i regionen bliver udsat for forringelser uden på nogen måde at have haft mulighed for at få indflydelse på det endelige resultat af forhandlingerne.

Så hudløst ærligt må vi desværre udtrykke vores fortvivlelse og afmagt overfor den situation, vi nu er blevet  kastet ud i endnu engang. For de nye servicekontrakter for passagertrafikken gælder, at de nye aftaler betyder, at aftalen forringes fra de nuværende 28 millioner kroner til 24,1 millioner kroner i det nye finanslovsforslag.

Såfremt det ovenskrevne vitterligt ikke er Naalakkersuisuts politik, må vi på det kraftigste anmode om at få gennemført ændringer i de nye aftaler, der skal tilgodese følgende:

  1. Imødekomme krav om løsning af opholdsudgiftsproblematikken ved aflysninger og forsinkelser.
  2. Imødekomme krav om sammenkørsel af billetbestillinger mellem de forskellige trafikoperatører.
  3. Afklaring på frekvenser på de forskellige destinationer.
  4. Afklaring på fragt og post i regionen.
  5. Afklaring på, hvor mange lokale medarbejdere, der bliver ledige som konsekvens af de nye servicekontrakter.

Ligeledes anmoder vi om, at der på embedsmandsplan mellem kommunen og Selvstyret uden unødige forsinkelser bliver afholdt møder, hvor konsekvenserne og mulige løsningsforslag bliver gennemdrøftet og dokumenteret.

Idet vi er kastet ud i endnu en uvis trafikal fremtid, opfordrer vi til, at Naalakkersuisut imødekommer vores krav og ønsker og dermed vil være i stand til hurtigst muligt at fremkomme med dokumenterbar uddybende og ikke mindst betryggende forklaringer og løsningsmodeller som alle i Sydgrønland kan forholde sig til.

Med venlig hilsen

Jørgen Wæver Johansen                                                                      Simon Simonsen
Borgmester                                                                                            Formand for Erhvervsudvalget