airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring: Kommuneplan

9. december 2016

Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år, én gang i hver valgperiode. Derfor offentliggør Kommune Kujalleq hermed Kommunalbestyrelsens Forslag til Kommune­plan 2017-2028. Forslaget lægges frem i en offentlig høring på ca 10 uger, hvor, borgere, erhvervsvirksomheder, organisationer og alle der har en interesse i udvik­lingen i kommunen kan komme med kommentarer, forslag og indsigelser. De skal fremsendes til Kommune Kujalleq, ”Kommuneplan”, postboks 514, 3920 Qaqortoq eller på mail teknik@kujalleq.gl således at de er kommunen i hænde senest fredag den 10. februar 2017.

Kommunalbestyrelsen vil i slutningen af februar tage stilling til de indkomne bemærkninger og vedtage en ny kommuneplan endeligt. 

Se forslaget til ny kommuneplan her og kom med din mening