airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Budget 2017

Foreliggende budget for 2017, med tilhørende budgetoverslag for årene 2018 – 2020, blev førstebehandlet af kommunalbestyrelsen på mødet den 19. oktober 2016. Anden behandlingen og den endelige vedtagelse skete på mødet den 30. november 2016. Behandlingen af budgettet er gennemført på en sådan måde, at ønsker ud over det almindelige driftsbudget bliver behandlet i de respektive udvalg.
8. december 2016

Der er tale om et budget for 2017 i balance mellem udgifter og indtægter. Der er et budgetteret forbrug på 547,3 mio. kr. og 548,5 mio. kr. i forventede indtægter. Udskrivningsprocenten er af kommunalbestyrelsen fastsat til 28 procent. Dette er således en uændret skatteprocent i forhold til 2016.

Kommunen har prioriteret en opnormering af det socialområdet. Budgetrammen for socialområdet er udvidet med 6,5%, fra et budget på 188 mio.kr. i 2016 til et budget med en ramme på 200,3 mio.kr. i 2017. Dette sker som en konsekvens af en politisk prioritering, idet vi ønsker at varetage vores sociale ansvar på en bedre måde. Der er videre sket en udvidelse af medarbejderstaben på det sociale område med i alt 19 stillinger.

Kommunalbestyrelsen har også valgt at etablere en frivillighedspulje på 5 mio.kr., hvor der indenfor kultur-, ældre- samt frivilligheds- og sportsområdet vil være mulighed for at søge midler til særlige projekter. Prioriteringer indenfor frivillighedspuljen sker således ud fra den overordnede strukturpolitik, hvor målet er at øge antallet af borgere, der forsørger sig selv og deres familier. Derfor er det fortsat de tre spor fra de foregående år, der prioriteres:  

1) Børn- & unge,

2) Inklusion af marginaliserede og sårbare grupper fra arbejdsmarkedet samt endelig

3) Ældreindsatsen, med specielt fokus på ældres sundhed.

Videre har vi valgt at tilgodese børnefamilierne i kommunen, med en nedsættelse af daginstitutionstaksterne til maksimum 1500 kr. Børnefamilierne er selve den menneskelige kapital i vores kommune, og vi ønsker at gøre Kommune Kujalleq til en attraktivt kommune for børn og unge og deres forældre.

Af særlige initiativer, som er inkluderet i foreliggende budget, har kommunalbestyrelsen derudover valgt at deltage i finansieringen af tre fodbold-kunstgræsbaner i 2017. Dette er et projekt som vil gøre det muligt for vores børn og unge at få et aktivt liv samt flere muligheder for sunde fritidsaktiviteter.

Kommunen ønsker videre en fortsat sanering af skimmelramte udlejningsejendomme for at fremme boligstandarden i vores ejendomme. Der budgetteres således med 6,1 mio.kr. til dette formål. Der prioriteres her særligt ældreboliger, hvor f.eks. til ældreboliger i Qaqortoq bliver gennemsaneret i 2017.

Den primære prioritering er videre at opnå en så god borgerservice som mulig Der skal være nærhed og inddragelse, også på erhvervsområdet. Kommunen har i denne forbindelse fremmet borgerinddragelsen i et nyt initiativ, hvor der i budgettet for 2017 er prioriteret midler til en udviklingsforening for fanger- og fiskerierhvervet. Foreningen, som er organiseret med en bestyrelse fra de lokale fisker- og fangerforeninger samt kommunen, skal drive såvel brætterne i de tre byer, de kommunale jolleværksteder samt en faglig rådgivningstjeneste. Ydermere skal foreningen også administrere en pulje af udviklingsmidler indenfor erhvervet.

Kommunalbestyrelsen har et overordnet ønske om at fastholde en stærk likviditet og en sund økonomi med stærk fokus på de nødvendige serviceydelser over for borgerne. Dette kræver en sund og stabil økonomi, såfremt det fremadrettet fortsat skal være muligt at udvikle de kommunale serviceydelser.

Hent den vedtagne budget her

Jørgen Wæver Johansen,

Borgmester