Indbydelse til borgermøde om Kommuneplan

på www.kujalleq.gl og kom med din mening
4. januar 2017

Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år, én gang i hver valgperiode. Derfor offentliggør Kommune Kujalleq Kommunalbestyrelsens Forslag til Kommuneplan 2017-2028.

Forslaget lægges frem i en offentlig høring på ca. 10 uger, hvor borgere, erhvervsvirksomheder, organisationer og alle der har en interesse i udviklingen i kommunen kan komme med kommentarer, forslag og indsigelser.

De skal fremsendes til Kommune Kujalleq, ”Kommuneplan”, postboks 514, 3920 Qaqortoq eller på mail teknik@kujalleq.gl således at de er kommunen i hænde senest fredag den 10. februar 2017.    

Borgermøder i byerne

Formand for udvalget for Teknik og miljø Kîsta P. Isaksen inviterer på Kommunalbestyrelsens vegne til Borgermøder om kommuneplanen og fremtiden i Kommune Kujalleq: 

Tirsdag den 17. januar 2017 kl 19:00 i Forsamlingshuset i Nanortalik 

Onsdag den 18. januar 2017 kl 19:00 i Forsamlingshuset i Qaqortoq

Torsdag den 19. januar 2017 kl 19:00 i Forsamlingshuset i Narsaq 

Kommunalbestyrelsen vil i slutningen af februar tage stilling til de indkomne bemærkninger og vedtage en ny kommuneplan endeligt.

Borgermøder i bygderne

Formand for udvalget for Teknik og miljø Kîsta P. Isaksen inviterer på Kommunalbestyrelsens vegne til Borgermøder om kommuneplanen og fremtiden i Kommune Kujalleq:

Mandag 16. januar 2017 kl 9:15 i Servicehuset i Eqalugaarsuit

Mandag 16. januar 2017 kl 13:15 i Ungdomsklubben i Alluitsup Paa

Mandag 16. januar 2017 kl 15:45 i Servicehuset i Ammassivik

Mandag 16. januar 2017 kl 19:15 i Servicehuset i Tasiusaq

Onsdag 18. januar 2017 kl 10:15 på Skolen i Aappilattoq

Onsdag 18. januar 2017 kl 13:15 på Skolen i Narsarmijit

Fredag  20. januar 2017 kl 10:15 i Servicehuset i Igaliku

Fredag  20. januar 2017 kl 13:15 i Servicehuset i Qassirsuk

Fredag  20. januar 2017 kl 15:15 i Servicehuset i Narsarsuaq

Forslag, indsigelser og bemærkninger skal fremsendes til Kommune Kujalleq, ”Kommuneplan”, postboks 514, 3920 Qaqortoq eller på mail teknik@kujalleq.gl således at de er kommunen i hænde senest fredag den 10. februar 2017.