Kandidatliste til Kommunalbestyrelsesvalget 4. april 2017 

Kommune Kujalleq 2017
23. februar 2017

Hent listen her