airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

OFFENTLIG LICITATION

Sanering 2 x 5 ældreboliger Vestervej Qaqortoq
2. juni 2017

Kommune Kujalleq, Teknik og Miljø Forvaltningen udbyder hermed ovennævnte opgave i offentlig licitation.

Arbejdet omfatter genopførelse af 2 x 5 stk. ældreboliger på Vestervej i Qaqortoq. 5 stk. ældreboliger skal genopføres i 2017 og 5 stk. ældreboliger skal genopføres i 2018. Alle ældreboligerne monteres på eksisterende fundamenter. Endvidere udførelse af spildevandsanlæg samt vand-, el- og teleforsyningsledninger.

Arbejdet udbydes i nedennævnte entrepriser:

Entreprise nr. 1 og 11: Betonentreprise
Entreprise nr. 2 og 12: Tømrer-, snedker-, tagpapentreprise
Entreprise nr. 3 og 13: Malerentreprise

Entreprise nr. 4 og 14: VVS-entreprise

Entreprise nr. 5 og 15: El-entreprise

Der gives tilbudsgiverne mulighed for at tilbyde nedslag i tilbudsprisen, hvis flere fagentrepriser i hovedentreprise samtidig overdrages tilbudsgiveren.

Arbejderne på 5 stk. ældreboliger forventes udført i perioden fra juni 2017 – 15. december 2017 og de resterende 5 stk. forventes udført i perioden februar 2018 til 15. august 2018.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge sit tilbud en erklæring fra skattemyndigheden, hvori det bekræftes at inddrivelsesmyndigheden ikke har krav over 100.000 kr. mod tilbudsgiver for forfalden gæld samt en erklæring fra et pengeinstitut eller forsikringsselskab om dennes mulighed for garantistillelse, inden arbejdets overdragelse.

Tid og sted for licitationen vil fremgå af udbudsbrevet.

Udbudsmaterialet kan frem til d. 05. juni 2017 bestilles hos:


Inuplan A/S, Postboks 1024, 3900 Nuuk, e-mail: inuplan@inuplan.gl