airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig Licitation Affaldscenter Nanortalik rundbuehal

Byggeopgaven omfatter opførelse af en rundbuehal til affaldshåndtering. Opgaven omfatter jord- og terrænarbejder, betonarbejder samt opsætning af en ca. 16,4x 24 m rundbuehal på fundamenter og etablering af teknikrum.
26. februar 2019

Affaldscenter Nanortalik rundbuehal 

Kommune Kujalleq, Teknik og Miljø Forvaltningen udbyder hermed ovennævnte opgave i offentlig licitation.

Byggeopgaven omfatter opførelse af en rundbuehal til affaldshåndtering. Opgaven omfatter jord- og terrænarbejder, betonarbejder samt opsætning af en ca. 16,4x 24 m rundbuehal på fundamenter og etablering af teknikrum.

Arbejdet udbydes i hovedentreprise.

Arbejderne forventes udført i perioden fra april 2019 – juli 2019.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge sit tilbud en erklæring fra et pengeinstitut eller forsikringsselskab om dennes mulighed for garantistillelse, inden arbejdets overdragelse.

Tid og sted for licitationen vil fremgå af udbudsbrevet.

Udbudsmaterialet kan frem til d. 20. marts 2019 bestilles hos:
Inuplan A/S, Postboks 1024, 3900 Nuuk, e-mail: jsk@inuplan.gl.