airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 til KP 2017-2028 for Sprængstofdepot ved lufthavnsområdet

I forbindelse med anlæggelse af lufthavn i Qaqortoq (nord for Saqaarsuaq og Tasersuaq) er der behov for nedsprængning af fjeld samt en del større anlægsarbejder. Dette Kommuneplantillæg fastlægger et nyt delområde, som kan anvendes til sprængstofdepot.
10. oktober 2019

Det er derfor indarbejdet i planen, at der i anlægsperioden kan etableres et midlertidigt sprængstofdepot i delområde E7, som i kommuneplanen er udlagt til og kan anvendes til tekniske anlæg, med mulighed for opmagasinering af eksplosive stoffer og genstande. I Kommuneplantillægget fastlægges byggefelter med tilhørende, detaljerede bestemmelser.

Kommuneplantillæg nr. 5 muliggør opførelse af bygninger og anlæg, som er nødvendige for forsvarlig sprængstofhåndtering. I området kan der ligeledes opføres stålmagasiner til opbevaring af sprængstoffer og der kan anlægges jord- eller sprængstensvold, det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden.

Kommuneplantillæg nr. 5 offentliggøres fra 7. oktober 2019 – 2. december 2019.

Læs mere om kommunplantillæg nr. 5 her