airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nyheder

Her finder du alle kommunale nyheder...

Najukkami ataatsimiititamut qineqqusaarnissamut allatsinneq - Registrering af kandidatur til lokaludvalg

Dato 18. februar 2020

Kommunalbestyrelses møde

Dagsorden: Ordinært møde Qaqortoq 19. feb 2020

Se nyhed
Dato 17. februar 2020

krudthusvej

Se nyhed
Dato 12. februar 2020

køreplan

køreplan for Qaqortoq bybus

Se nyhed
Dato 12. februar 2020

Bliv medlem af det nye lokaludvalg i Nanortalik og få indflydelse på din bys udvikling

Se nyhed
Dato 29. januar 2020

Start i vuggestue

I henhold til orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption skal vi hermed meddele at, start i vuggestuer kan ske når barnet er 8 måneder gammel.

Se nyhed
Dato 22. januar 2020

Skolens gymnastiksal 2019-2020

Nyt skema for skole hallen

Se nyhed
Dato 22. januar 2020

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 5 for etablering af sprængstofdepot i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 22. januar 2020

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 4 for etablering af lufthavn i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 21. januar 2020

Lufthavn 2023

Her kan du læse om den nye lufthavn, som skal stå færdig og klar til brug i 2023

Se nyhed
Dato 10. januar 2020

Arkitekturpris 2019 til B-249, Fredningsværdig bolig, bygget i 1919 på Torvevej, 3920 Qaqortoq

Se nyhed
Dato 10. januar 2020

Vedvarende beskæftigelse forudsætter stabil arbejdskraft

Den 10. december 2019 afholdte Neqi A/S og Kommune Kujalleq et borgermøde i Narsaq med deltagelse af omkring 80 borgere i Narsaq.

Se nyhed
Dato 19. december 2019

Pressemeddelelse

Se nyhed
Dato 18. december 2019

Længere forældreorlov fra 1. januar 2020

Den 1. januar 2020 træder de nye regler om forældreorlov i kraft. Med de nye regler får forældre ret til 4 ugers længere forældreorlov.

Se nyhed
Dato 3. december 2019

Høring af affaldsregulativer for husholdninger og erhverv

Se nyhed
Dato 2. december 2019

Arealansøgning i det åbne land

I henhold til retningslinjer for arealtildeling i Kommune Kujalleq offentliggøres følgende ansøgning. Eventuelle indsigelser og bemærkninger til arealansøgningen skal fremsendes til

Se nyhed
Dato 2. december 2019

Har du en ide der gavner miljøet?

Søg Miljøfonden om tilskud til dit projekt og være med til at forbedre miljøet!

Se nyhed
Dato 29. november 2019

Dagtilbud priser

Se nyhed
Dato 29. november 2019

Juletræet tændes i Qaqortoq

1. advent - nu på søndag

Se nyhed
Dato 28. november 2019

Referat af kommunalbestyrelses møde

Se nyhed
Dato 28. november 2019

Etablering af familierådslagning i Kommune Kujalleq:

I Kommune Kujalleq er man ved at etablere familierådslagning i byerne og bygderne.

Se nyhed
Dato 25. november 2019

Gymnastiksal skema

skemaet for gymnastiksalen

Se nyhed
Dato 22. november 2019

Dagsorden: Kommunalbestyrelsen – ordinært møde 05/2019 1

Mødet afholdes i Qaqortoq
27. november 2019

Se nyhed
Dato 14. november 2019

Information om tobak i klubben Alummiu

Offentlig information om tobak i klubben Alummiu. Tidsperiode: 21.00 – 22.30 (Efter Rosas udsagn kan småbørn ikke deltage).

Se nyhed
Dato 11. november 2019

Oplæg omkring tobaksrygning i Nanortalik

Vi skal fremlægge noget omkring ”Tobak” i Nanortalik skolen og klubben den. 13. november i ”Alummiu” fra kl. 21.00 til 22.30.
Vi skal fremlægge noget omkring ”Tobak” i klubben og alle er velkommen til at komme.

I disse dage skal vi fremlægge omkring “Tobak” til skolebørnene:

Se nyhed
Dato 1. november 2019

Uddannelsesmesse

Det er nu du har mulighed for at få direkte viden. Hvis du har brug for en snak eller bare kigge, så er de forskellige uddannelsessteder fra hele kysten her i byen.

Se nyhed
Dato 24. oktober 2019

Pressemeddelse: Luuvikasik i Narsaq

Se nyhed
Dato 10. oktober 2019

Download rapport for 2018

Se nyhed
Dato 10. oktober 2019

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til KP 2017-2028 for Lufthavn i Qaqortoq

Naalakkersuisut ønsker at forbedre og udvikle landets trafikale infrastruktur, for på den måde at sikre den bedst mulige servicering af både borgere og erhvervsliv. Derfor ønskes det, at kunne betjene Qaqortoq direkte med fastvingede fly.

Se nyhed
Dato 10. oktober 2019

$name

Se nyhed
Dato 2. oktober 2019

Pressemeddelelse

Ikke en kasino, ikke en anstalt ej heller en landbrugsskole.

Se nyhed
Dato 18. september 2019

Buket

Smuk buket under kommunalbestyrelsesmødet den 18. september.

Se nyhed
Dato 11. september 2019

Høring om Hunde- og kattevedtægt for Kommune Kujalleq

Forvaltning for Teknik og Miljø sender hermed ”Hunde- og kattevedtægt for Kommune Kujalleq” i høring.

Se nyhed
Dato 28. august 2019

Verdens største Andala males I Narsaq

Nu er Sanasa projektet i fuld gang i tæt samarbejde med Majoriaq Narsaq og Narsaq skole.

Se nyhed
Dato 12. august 2019

Tilioq søsætter kajakken

Kom og deltag i vores arrangement om rettigheder for personer med handicap
i Campus Kujalleq. Lørdag den 17.august, fra kl. 15.00-18.00.

Se nyhed
Dato 5. august 2019

Offentlig licitation, renovering af B-1099A-D og B-1123 A-D Narsaq

Se nyhed
Dato 2. august 2019

$name

Se nyhed
Dato 1. juli 2019

Ferieplan for skoleåret 2019

Se nyhed
Dato 1. juli 2019

Asfaltering af Nanortalik

Se nyhed
Dato 29. maj 2019

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2028 for rejsning af Vindmøller i Nanortalik

Det bekendtgøres hermed, at Kommuneplantillæg nr. 3 for rejsning af vindmøller i Nanortalik er endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq den 22. maj 2019.

Se nyhed
Dato 20. maj 2019

Planlagt Asfaltering

Teknisk forvaltning Nanortalik og Kommune Kujalleq vil gerne meddele til borgere at der er planer om at lægge varm asfalt i juni.

Se nyhed
Dato 20. maj 2019

Bekendtgørelse om afholdelse af valg i Grønland til Folketinget

I medfør af Kongeligt Åbent Brev af 7. maj 2019 fastsættes afholdelsen af valg i Grønland til Folketinget til
Onsdag d. 5. juni 2019 fra kl. 09.00-20.00

Se nyhed
Dato 10. maj 2019

Licitation: Opførelse af 20+ boliger ved Qummut i Qaqortoq

Kommune Kujalleq udbyder som bygherre nedenstående arbejder i fagentrepriser i of-fentlig licitation. Tildelingskriteriet er den mest fordelagtige pris.

Se nyhed
Dato 10. maj 2019

Kloakrenovering Sanatorievej i Qaqortoq

På bygherrens vegne – Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq - udbydes hermed
ovennævnte opgave i offentlig licitation i hovedentreprise

Se nyhed
Dato 23. april 2019

Høring til udvidelse af fårestald i Kangerlua ved Narsaq

Se nyhed
Dato 2. april 2019

Offentliggørelse / høring af Kommuneplantillæg 3 for rejsning af 2 vindmøller i Nanortalik

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Nukissiorfiit om mulighed for rejsning af 2 vindmøller i Nanortalik. Vindmøllerne ses som en konkurrencedygtig og vedvarende energiform, som skal bidrage til en miljøvenlig, vedvarende og bæredygtig energiforsyning i Nanortalik. Der er hidtil ikke rejst vindmøller i Grønland af denne størrelse og Nanortalik er udvalgt som det første sted i landet, hvor man ønsker at rejse møller af denne type. Kommuneplantillægget er udarbejdet af SMJ Ingeniørit på foranledning af Nukissiorfiit
Planen kan ses her, på kommunens hjemmeside, eller kan udleveres ved henvendelse til Kommune Kujalleq, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

Se nyhed
Dato 20. marts 2019

Offentlig Licitation i Narsaq

Offentlig Licitation udskiftning af vinduer, ydervægsbeklædning samt udvendig malerarbejde i B-989, Administrationsbygning i Narsaq

Se nyhed
Dato 14. februar 2019

Opdatering fra Erhvervsrådet

Se nyhed
Dato 18. december 2018

Fremlysning af herreløse køretøjer, containere og både

Se nyhed
Dato 18. december 2018

Offentligt udbud af Dag- og natrenovation I Nanortalik

Se nyhed
Dato 14. december 2018

Udbud af dag- og natrenovation i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 19. oktober 2018

KPMG rapport

Se nyhed
Dato 19. oktober 2018

Det kan betale sig med en lufthavn ved Qaqortoq

Se nyhed
Dato 19. oktober 2018

Ny af afdelinger incl. GLN og godkendere

Se nyhed
Dato 11. oktober 2018

Angalasimanermit nalunaarusiaq

Se nyhed
Dato 10. oktober 2018

Offentlig licitation om snerydning i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 21. september 2018

Udbudsskivelse Ny integreret børneinstitution i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 29. august 2018

Offentlig licitation - 2 ældreboliger i Aappilattoq

Se nyhed
Dato 23. august 2018

$name

Se nyhed
Dato 6. august 2018

Erhvervsseminar

Den 8. og 9. september 2018 i Qaqortoq (Hotel Qaqortoq)

Se nyhed
Dato 3. august 2018

Offentligt udbud af Skorstensfejning i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 30. juli 2018

Udbudsskrivelse Udvidelse af kirkegård i Nanortalik

Se nyhed
Dato 26. juni 2018

Sortering og håndtering af affald i Qassiarsuk

Se nyhed
Dato 26. juni 2018

Sortering og håndtering af affald i Igaliku

Se nyhed
Dato 20. juni 2018

Nationaldagen 21. juni

Se nyhed
Dato 7. juni 2018

Udbudsskrivelse af B-560, 3920 Qaqortoq

Se nyhed
Dato 25. maj 2018

Forårsrengøring 2018

Se nyhed
Dato 26. april 2018

Offentlig licitationanonnoce i Narsaq

Se nyhed
Dato 18. april 2018

Udbudsskrivelse B-826 Qaqortoq

Se nyhed
Dato 18. april 2018

Licitationannonce B-826 Qaqortoq

Se nyhed
Dato 18. april 2018

Orientering om fjeldskred i Grønland

Se nyhed
Dato 13. april 2018

PM: Katastrofal trafiksituation i Sydgrønland

Aappilattoq - Nanortalik: 25 april!
Narsarmijit - Nanortalik: 25. april!
Tasiusaq - Nanortalik: 25. april!
Qaqortoq - Narsarsuaq: 14. april!
Qaqortoq - Narsaq 17. april!
Situationen er meget kritisk, og der må handles her og nu! Se blot udplukket af Diskolines fartplaner for at konstatere hvor galt det står til her i Sydgrønland.

Se nyhed
Dato 5. april 2018

Offentlig licitationannoce i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 27. marts 2018

Udbud i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 27. marts 2018

Licitationannonce i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Fremlysning af herreløse både

Kommune Kujalleq foretager løbende registrering af sandsynlige herreløse biler, containere og både i Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik.

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Suliassat allaaserinerat - Suliariumannittussarsiuussineq Igalikumi eqqakkanik katersineq

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Neqeroorummut allattuiffissaq - Igaliku

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Neqeroorummut takusassiaq - Igalikumut tunngasoq

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Suliassap allaaserinera - neqeroorut Qassiarsummut tunngasoq

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Neqeroorummut takusassiaq - Qassiarsuk

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Neqeroortitinermut allakkiaq - Qassiarsummut tunngasoq

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Opgavebeskrivelse - udbud renovation Qassiarsuk

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Tilbudliste - Qassiarsuk

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Udbudsbrev - Qassiarsuk

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Opgavebeskrivelse - udbud renovation Igaliku

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Tilbudliste - Igaliku

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Udbudsbrev - Igaliku

Se nyhed
Dato 13. marts 2018

Valgnævnets offentliggørelse om valg til Inatsisartut

I medfør af Inatsisartutlov nr. 1 af 13. marts 2018 om ekstraordinært valg til Inatsisartut er dagen for afholdelse af valg til Inatsisartut fastsat til tirsdag den 24. april 2018

Se nyhed
Dato 13. marts 2018

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2

Se nyhed
Dato 13. marts 2018

Forslag til kommuneplantillæg nr.1

Se nyhed
Dato 8. marts 2018

Kommune Kujalleq søger bistandsværger

I henhold til Bekendtgørelse nr. 366, af 19. april 2016 om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland, opfordrer Kommune Kujalleq borgere til at søge om tiltrædelse som bistandsværge.

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

$name

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

$name

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

Tilbudliste - Aapilattoq

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

Tilbudliste - Ammassivik

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

Neqeroorummut takusassiaq - Ammassivik

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

Tilbudliste - Eqalugaarsuit

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

$name

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

$name

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

$name

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

Opgavebeskrivelse - udbud renovation Eqalugaarsuit

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

Opgavebeskrivelse - udbud renovation Ammassivik

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

Opgavebeskrivelse - udbud renovation Aapilattoq

Se nyhed
Dato 16. januar 2018

UDBUDSSKRIVELSE 2018

Se nyhed
Dato 3. januar 2018

Administrerende direktør udpeget

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har i dag den 3. januar 2018 afholdt ekstraordinær møde mhp. udpegelse af en kommende administrerende direktør i Kommune Kujalleq.
En samlet Kommunalbestyrelse har udpeget den 54 årige socialrådgiver, juridisk sagsbehandler samt akademidelelsesuddannede Kim Dahl som kommende administrerende direktør. Ansættelsen sker den 22. januar 2018.

Se nyhed
Dato 9. november 2017

Kommune Kujalleq klarer sine økonomiske udfordringer

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq er godt i gang med budgetlægningen for 2018. Selvom Kommunalbestyrelsen endnu ikke har vedtaget budgettet samt at det på nuværende tidspunkt er svært at komme ind på enkelte detaljer, vil jeg, foranlediget af en række anmodninger om aktindsigt i Kommune Kujalleq´s økonomi, fremsat af de grønlandske medier, hermed fremlægge fakta omkring kommunens økonomi i indeværende år.

Se nyhed
Dato 9. november 2017

Kommune Kujalleq klarer sine økonomiske udfordringer

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq er godt i gang med budgetlægningen for 2018. Selvom Kommunalbestyrelsen endnu ikke har vedtaget budgettet samt at det på nuværende tidspunkt er svært at komme ind på enkelte detaljer, vil jeg, foranlediget af en række anmodninger om aktindsigt i Kommune Kujalleq´s økonomi, fremsat af de grønlandske medier, hermed fremlægge fakta omkring kommunens økonomi i indeværende år.

Se nyhed
Dato 31. oktober 2017

Kunstgræsbane til fodbold i Narsaq indiviet officielt

Alle i Narsaq, der har mulighed for at nå frem var i dag, fredag den 20. oktober 2017 samlet ved den nye kunstgræsbane. For det er i dag den nye bane officielt bliver indviet og taget i brug, selvfølgelig med fodboldkampe og festtaler.

Se nyhed
Dato 24. oktober 2017

Politikere i Sydgrønland ser frem til første spadestik til en ny lufthavn i 2018

Drømmen om en ny og bynær lufthavn mellem Qaqortoq og Narsaq startede for mere end 25 år siden, således begyndte arbejdet for realiseringen af drømmen i slutningen af 1980’erne, så i sandhed er sydlændingene tålmodige folk.

Se nyhed
Dato 12. oktober 2017

PM: Kommune Kujalleq forstår pædagogernes frustrationer over lønnen men skal opfordre til at man retter fokus på forhandlingsparterne: Naalakkersuisut og Pædagogernes organisation

De seneste dages begivenheder med simuleret lukning af daginstitutioner i Qaqortoq, arrangeret af daginstitutionslederne, har skabt stor utryghed iblandt menige medarbejdere på institutionerne og ikke mindst iblandt forældrene og børnene i Qaqortoq.
Vi har fra Kommune Kujalleq forsøgt at overbevise daginstitutionslederne om at en så drastisk handling ikke vil føre parterne tættere på en tilfredsstillende løsning, også set i forhold til at det jo er deres organisation og Naalakkersuisut der forhandler løn- og ansættelsesforhold for pædagogerne.

Se nyhed
Dato 22. september 2017

Underholdsbidrag bør og skal ikke være til byrde for kommunerne og deres borgere!

2. åbne brev til Naalakkersuisut:
Først og fremmest vil jeg takke medlemmet af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender for hendes signal om at Naalakkersuisut er parat til at indgå drøftelser med kommunerne, for det er bydende nødvendigt at finde frem til en holdbar løsning for det omtalte problematik.

Se nyhed
Dato 21. september 2017

Underholdsbidrag bør og skal ikke være til byrde for kommunerne og deres borgere!

En evig tikkende bombe under kommunernes økonomi, som senest blev opretholdt da landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 blev vedtaget af Inatsisartut, er at kommunerne er blevet pålagt at betale udlæg til underholdsbidrag.

Se nyhed
Dato 15. august 2017

Kommune Kujalleq hjælper katastrofeofre ved Uummannaq med 4,5 mio. kr. ved at udskyde boligprogram i bygderne frem til næste år

Kommune Kujalleq modtog i juli måned en opfordring fra formanden for Naalakkersuisut om at bidrage til genhusningsarbejdet efter naturkatastrofen i Nordgrønland.

Se nyhed
Dato 14. august 2017

OPLEV INUA-STENEN I NANORTALIK

Jeppe Gitz-Johansen, søn af den kendte grønlandsmaler Gitz-Johansen eller Qaliparsorsuaq, besøgte Nanortalik.

Se nyhed
Dato 7. august 2017

Foredrag om M/S Hans Hedtoft

Se nyhed
Dato 4. august 2017

Flot dag i Nanortalik

Turisme

Se nyhed
Dato 1. august 2017

Kommunale huse i Kommune Kujalleq til salg

Se nyhed
Dato 28. juli 2017

Kiista P. Isaksen: ”Flere skal blive ejere af egen bolig i Kommune Kujalleq”

Kommune Kujalleq ønsker at fremme udnyttelsen af ”lejer-til-ejer” ordningen således, at flest lejere får mulighed for at blive ejere af deres bolig.

Se nyhed
Dato 26. juli 2017

Udvidelse af eksisterende bygning

Arealansøgning

Se nyhed
Dato 26. juli 2017

Opsætning af sten med udhugget kunst

Arealansøgning

Se nyhed
Dato 21. juli 2017

Kista Isaksen ansat som socialchef i Kommune Kujalleq

Økonomiudvalget i Kommune Kujalleq har tirsdag den 18. juli 2017 afholdt ekstraordinær møde med et eneste punkt på dagsordenen, nemlig ansættelse af en ny socialchef i Kommune Kujalleq.

Se nyhed
Dato 10. juli 2017

Kujataa er blevet optaget UNESCOs verdensarvsliste

Delområder beliggende i fjordsystemet omkring Tunulliarfik (Skovfjorden) og Igaliku Fjorden optaget på UNESCOs verdensarvsliste

Se nyhed
Dato 28. juni 2017

Pressemeddelelse: Anlæggelse af kunstgræsbaner

Så kan der komme gang i anlæggelse af kunstgræsbaner til fodbold i Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik

Se nyhed
Dato 15. juni 2017

Årsrapport 2017

Læs rapporten ved at klikke på billedet

Se nyhed
Dato 12. juni 2017

21. juni 2017 NATIONALDAG - QAQORTOQ

Program

Se nyhed
Dato 12. juni 2017

Ny spændende udstilling om angakkut/åndemanere

Som et led i samarbejdet mellem de to kommuner Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq, på blandt andet kulturområdet, introduceres denne sommer en udstilling om angakkkut/åndemanere i forbindelse med fejringen af Grønlands Nationaldag.

Se nyhed
Dato 9. juni 2017

Kom til Sæl Suaasat ved A34

Kulturugen 2017

Se nyhed
Dato 8. juni 2017

Kommune Kujalleq ruster sig til øget mineralefterforskning ved at gennemføre prospekteringskurser


Kommune Kujalleq har et stort mineralpotentiale. I løbet af de sidste ti år er der fundet tre meget store forekomster i Sydgrønland. Lokalbefolkningen har stor interesse i mineralprojekter. Mange har erfaring fra Nalunaq Gold Mine og en forholdsmæssig meget stor andel af kursister i Råstofskolen er fra Kommune Kujalleq.

Se nyhed
Dato 2. juni 2017

OFFENTLIG LICITATION

Sanering 2 x 5 ældreboliger Vestervej Qaqortoq

Se nyhed
Dato 1. juni 2017

Pressemeddelelse: Kommune Kujalleq ruster sig op for bedst muligt at leve op til den kommende Inatsisartutlov om støtte til børn

I forbindelse med børnenes dag den 1. juni 2017 og i forbindelse med de mange tiltag Kommune Kujalleq har gennemført for at børnefamilierne i kommunen sikres de bedste rammer for et godt og trygt liv, vil kommunen hermed fremhæve status på børne- og ungeområdet.

Se nyhed
Dato 1. juni 2017

Ny udstilling af malerier og tegninger i Qaqortoq Museum

Karl Klemensen udstiller i Qaqortoq Museum i perioden 2.juni – 30.juni 2017.

Se nyhed
Dato 29. maj 2017

Offentlig licitation i Nanortalik

Udskiftning af klimaskærm. Nordfacade Kommunehuset Lundip Aqq B-1060 3922. Nanortalik
På bygherrens vegne – Kommune Kujalleq, Postboks 166 Nanortalik - udbydes hermed ovennævnte opgave i offentlig licitation i hovedentreprise, Udskiftning af klimaskærm. Nordfacade Kommunehuset Lundip Aqq B-1060 3922. Nanortalik Den samlede opgave omfatter i hovedtræk:

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende facade
Udskiftning af evt. rådramt eksisterende bindingsværk
 Montering af facadebeklædning Hardie Plank Antikrød

Se nyhed
Dato 16. maj 2017

Offentlig licitation til Udvidelse af eksisterende kirkegård Tunuilaritseq Nanortalik

Se nyhed
Dato 15. maj 2017

Kommunaldirektør fritstillet

Borgmester i Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen har i forståelse med Økonomiudvalget i dag besluttet indtil videre at fritage kommunaldirektøren for tjeneste. Vicekommunaldirektøren er samtidig anmodet om midlertidigt at varetage kommunaldirektørens opgaver.

Se nyhed
Dato 26. april 2017

$name

Se nyhed
Dato 12. april 2017

Pressemeddelelse

Vi skal hermed meddele at partiet Siumut og partiet Atassut har indgået samarbejdsaftale der skal gælde for valgperioden 2017-2021. Vi skal dertil også meddele at Inuit Ataqatigiit har valgt at stå udenfor samarbejdet, hvilket vi har taget til efterretning.

Se nyhed
Dato 11. april 2017

Foredrag om traditionel grønlandsk mytologi

Kom til foredrag med Nina Paninguaq Lind Jensen d. 4.5.2017 om Qivitoqqer og Angakkoq mv.

Se nyhed
Dato 7. april 2017

Det sejler IKKE på børne- og ungeområdet i Kommune Kujalleq!

At Sermitsiaq´s webavis vælger at bruge et menneske, der formentligt er skuffet over at vedkommende ikke har fået en stilling som pågældende forventede og at Sermitsiaq´s webavis som konklusion deraf vælger at stille spørgsmålstegn ved Kommune Kujalleq´s arbejde med børne- og ungeområdet er i alle henseender uberettiget og må tilbagevises helt og aldeles!

Se nyhed
Dato 6. april 2017

Kommunale huse i Kommune Kujalleq til salg i Ammassivik

Se nyhed
Dato 6. april 2017

Kommunale huse i Kommune Kujalleq til salg i Eqalugaarsuit

Se nyhed
Dato 6. april 2017

Kommunale huse i Kommune Kujalleq til salg i Narsarmijit

Se nyhed
Dato 6. april 2017

Kommunale huse i Kommune Kujalleq til salg i Qassiarsuk

Se nyhed
Dato 6. april 2017

Kommunale huse i Kommune Kujalleq til salg i Aapilattoq

Se nyhed
Dato 6. april 2017

Kommunale huse i Kommune Kujalleq til salg Qassimiut

Se nyhed
Dato 6. april 2017

Kommunale huse i Kommune Kujalleq til salg i Tasiusaq

Se nyhed
Dato 6. april 2017

Kommunale huse i Kommune Kujalleq til salg

Se nyhed
Dato 30. marts 2017

ANERSAAQ / ANDI / ÅND – spirit of place –

Arktisk historiefortælling i byrummene / fra bygd til by /fra kunstner til borgere/ fra Nordisk og Grønlandsk historie til nutidskunst og musik

Se nyhed
Dato 29. marts 2017

Fernisering af ny udstilling på A21

Den franske kunstner - Isabella Vasseur – udstiller på Narsaq Museum sine grønlandsk inspireret motiver på (A21).

Se nyhed
Dato 20. marts 2017

Pressemeddelelse

Kommune Kujalleq arbejder på at optimere elevhjemsforholdene

Se nyhed
Dato 16. marts 2017

Pressemeddelelse

Spørgeskemaundersøgelse:
Rekordstor spørgeskema-undersøgelse i Sydgrønland. Kommune Kujalleq inddrager alle virksomheder i kommunen

Se nyhed
Dato 15. marts 2017

Pressemeddelelse

Som borgmester i Kommune Kujalleq byder jeg Børnetalsmandens rejserapport fra Sydgrønland velkommen.

Jeg er glad for det store arbejde, som børnetalsmanden gør til gavn for både børn og unge i vores samfund, herunder i vores kommune.

Se nyhed
Dato 13. marts 2017

Kommunale huse i Nanortalik som Kommune Kujalleq har sat til salg

Se nyhed
Dato 10. marts 2017

$name

Se nyhed
Dato 28. februar 2017

BEKENDTGØRELSE

Valglisten til kommunalbestyrelsesvalget er fremlagt til gennemsyn på kommunekontorerne i byerne, samt ved bygdekontorerne, frem til og med 14. marts 2017.

Se nyhed
Dato 23. februar 2017

Kandidatliste til Kommunalbestyrelsesvalget 4. april 2017 

Kommune Kujalleq 2017

Se nyhed
Dato 16. februar 2017

Sidste ordinære møde i valgperioden 2013-2017 

Et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af partierne har skabt en solid og stabil fundament i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 14. februar 2017

Offentlig licitation: 3 stk. fodbold med kunstgræs i Qaqortoq, Narssaq og Nanortalik.

På bygherrens vegne – Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq - udbydes hermed ovennævnte opgave i offentlig licitation i hovedentreprise, 3 stk. fodbold med kunstgræs i byerne Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik.

Se nyhed
Dato 8. februar 2017

Åbent brev: Opfordring til konstruktiv løsning på de trafikale problemer der hersker i Sydgrønland

Fra Kommune Kujalleq glæder vi os til samarbejdet med Naalakkersuisoq Múte B. Egede, som midlertidigt har overtaget det politiske ansvar for bl.a. trafikområdet.

Se nyhed
Dato 8. februar 2017

Ønske om øget produktion for at fremme selvforsyning

I 2014 fremlagde landbrugskommissionen sin betænkning med et klart budskab: ”…Derfor er det på tide at man fra politisk side nu tager de vigtigste beslutninger, som man får mulighed for med denne betænkning.”

Se nyhed
Dato 7. februar 2017

PRESSEMEDDELSE: Vi erkendte allerede sidste år og foretrækker fortsat samarbejde fremfor at mistænkeliggørelse

Det er med forundring at jeg har læst pressemeddelelsen fra Naalakkersuisoq Sara Olsvig, om situationen for de udsatte børn i Kommune Kujalleq.

Se nyhed
Dato 26. januar 2017

Hjælp din skraldemand

Hvis du vil være sikker på, at få hentet dit affald, så skal du sørge for, at adgangsvejen til affaldsbeholderen er ryddet for sne, og at der ikke er spejlglat, der hvor skraldemanden skal gå.

Se nyhed
Dato 24. januar 2017

Kommunevalg 2017

Bekendtgørelse

I henhold til § 12 i Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer, bekendtgøres det hermed at valg til kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelser samt menighedsrepræsentation finder sted den 4. april 2017 fra kl. 09.00 til kl. 20.00

Se nyhed
Dato 23. januar 2017

Pressemeddelelse: Politikere i Kommune Kujalleq bliver IKKE holdt ude!

Jeg konstaterer med stor undren at kommunalbestyrelsesmedlem på vegne af Inuit Ataqatigiit, Ole Mølgaard Motzfeldt igennem Nuuk TV tillader sig at fremføre udokumenterede og usande påstande om driften af Kommune Kujalleq´s socialforvaltning.

Se nyhed
Dato 9. januar 2017

Nekrolog over Kîstat Lund

Grønland har mistet en stor international kunstner

Se nyhed
Dato 4. januar 2017

Indbydelse til borgermøde om Kommuneplan

på www.kujalleq.gl og kom med din mening

Se nyhed
Dato 20. december 2016

Ros til skolerne i Kommune Kujalleq

Vi vil fra Kommune Kujalleq’s skoleudvalg udtrykke vores glæde over, at de tre sydgrønlandske skoler på baggrund af gode initiativer har gjort sig positivt bemærket.

Se nyhed
Dato 9. december 2016

Høring: Kommuneplan

Se nyhed
Dato 8. december 2016

Budget 2017

Foreliggende budget for 2017, med tilhørende budgetoverslag for årene 2018 – 2020, blev førstebehandlet af kommunalbestyrelsen på mødet den 19. oktober 2016. Anden behandlingen og den endelige vedtagelse skete på mødet den 30. november 2016. Behandlingen af budgettet er gennemført på en sådan måde, at ønsker ud over det almindelige driftsbudget bliver behandlet i de respektive udvalg.

Se nyhed
Dato 7. november 2016

$name

Se nyhed
Dato 7. november 2016

$name

Se nyhed
Dato 30. september 2016

$name

Se nyhed
Dato 22. september 2016

fremlysning af herreløs genstand i Narsaq

Se nyhed
Dato 15. september 2016

PM: Giv Sydgrønland en sammenhængende trafikstruktur


Se nyhed
Dato 12. september 2016

Opfordring til Naalakkersuisut fra Kommunernes Social- og familieudvalg:

Hastværk er lastværk, udsæt derfor behandlingen af lovforslaget om støtte til børn!

Se nyhed
Dato 12. september 2016

Nekrolog

Bent Ole Kleist
12.07.1955 – 08.09.2016

Se nyhed
Dato 7. september 2016

$name

Se nyhed
Dato 26. august 2016

Food Festival Sydgrønland 2016

Årets Food Festival er anderledes end de foregående år. Levnedsmiddelskolen INUILI har, i samarbejde med Kommune Kujalleq, nemlig besluttet at der i det tre byer; Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq skal holdes Food Festival på forskellige datoer.

Se nyhed
Dato 24. august 2016

Multibane til børn og unge indviet i Qaqortoq

Med Peqatigiiffik Piorsarsimassuseq (Foreningen Kultur) i front, har flere års arbejde i dag resulteret i åbning af ny multibane for børn og unge i Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 24. august 2016

Fælles udtalelse af Martha Lund Olsen og Jørgen Wæver Johansen

Martha Lund Olsen har fra d. 22.-25. august 2016 besøgt Qaqortoq for at følge op på samarbejdet med Kommune Kujalleq om at styrke organiseringen og sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge i kommunen.

Se nyhed
Dato 23. august 2016

Gå efter bolden og ikke manden IA!

Jeg har via pressen noteret mig, at Inuit Ataqatigiit’s Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Kommune Kujalleq har udsendt en pressemeddelelse, hvori de udtrykker mistillid til kommunaldirektør Frank Hedegaard Jørgensen.

Se nyhed
Dato 23. august 2016

Hvad skal der ske med fiskeriet i Kujalleq?

Med denne overskrift vil der blive afholdt borgermøder hhv. i Qaqortoq og Nanortalik.
Under borgermøderne vil arbejdskraftmanglen på fiskefabrikkerne samt løsningsforslag til problemet blive drøftet.

Se nyhed
Dato 22. august 2016

Ny samarbejdsaftale mellem Naalakkersuisut og Kommuni Kujalleq

Det er en glædens dag for Naalakkersuisut og Kommune Kujalleq. Det er i anledning af NAKUUSA’s projekt ”vores hverdag - vores stemmer”, at Kommune Kujalleq, ligeledes som Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq, har taget invitationen til et tre årigt samarbejde til sig, som kan forlænges yderligere.

Se nyhed
Dato 19. august 2016

Kultur -og fritidsafdeling flytter

Fra og med i dag d. 19. august flytter Kultur -og fritidsafdeling til rød bygning overfor brættet.

(Gamle elværk)

Se nyhed
Dato 15. august 2016

Offentlig høring: Den gamle Kirkegård

Kommune Kujalleq (Teknisk Udvalg) har sammen med Menighedsrådet besluttet at det igen skal være muligt at foretage begravelser på den gamle kirkegård i Qaqortoq, idet den "nye kirkegård" er ved at være fyldt.

Se nyhed
Dato 15. august 2016

Hvad skal der ske med fiskeriet i Qaqortoq?

Deltag i Arctic Prime Fisheries ApS´s borgermøde!
Mødet afholdes TORSDAG D. 25. AUGUST
KL. 19:00 i forsamlingshuset.

Se nyhed
Dato 15. august 2016

Hvad skal der ske med fiskeriet i Nanortalik?

Deltag i Arctic Prime Fisheries ApS´s borgermøde!
Mødet afholdes LØRDAG D. 27. AUGUST
KL. 15:00 i forsamlingshuset Qujanartip Illua.

Se nyhed
Dato 11. august 2016

Pressemeddelelse om brættet i Narsaq

Onsdag den 10. august 2016 holdt Simon Simonsen, formand for Erhvervsudvalget i kommune Kujalleq, og bestyrelsen for fisker- og fangerforeningen et møde om brættet i Narsaq, hvor det blev præciseret, at det aldrig har kommunens intention at lukke brættet i Narsaq.

Se nyhed
Dato 10. august 2016

Nordbodagene i Sydgrønland blev et stort tilløbsstykke med over 2000 besøgende!

Fra d. 23. juli frem til 01. august har ”nordboerne” fra venskabsforeningen Roskilde-Nanortalik besøgt de tre byer Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq.

Se nyhed
Dato 4. august 2016

Ny råstofrådgiver i Kommune Kujalleq

For at styrke råstofsatsningen i kommunen yderligere, har Kommune Kujalleq pr. 1 august 2016 ansat geolog Ole Christiansen som kommunens særlig råstofrådgiver.

Se nyhed
Dato 4. august 2016

”Ikaartarfik Alleq” er blevet fornyet: Grønlandsk første glasfiberbro indviet

Byens borgere i Qaqortoq kunne her i dag d. 4. august fejre indvielse af en moderne og innovativ bro

Se nyhed
Dato 2. august 2016

Indvielse af den nye bro

Den nye bro i Qaqortoq indvies torsdag den 4. august 2016 kl. 09.00.
Ved indvielsen holder borgmester Jørgen Wæver Johansen tale.

Se nyhed
Dato 29. juli 2016

Pressemeddelse om Socialforvaltning

Kommune Kujalleq og selvstyret arbejder sammen i syd

Se nyhed
Dato 29. juli 2016

Overrækkelse af beviser til uddannede lærlinge i Qaqortoq

Tradition tro var det et hyggeligt arrangement med overrækkelse af beviser til lærlinge og efterfølgende kaffemik.

Se nyhed
Dato 20. juli 2016

Tag til Vikingemarked i Nanortalik

Erik Den Røde, Leif Den Lykkelig, Tjoldhildur, Gudrid, Torfin Karlsæmne, Sigrid Bjørnsdatter og Thorstein Olafsøn. Kom og oplev hele flokken af nordboere, spillemænd og gøglere.

Se nyhed
Dato 7. juli 2016

Udbudsanononce i Narsaq

Se nyhed
Dato 6. juli 2016

Kommunale huse i Kommune Kujalleq til salg

Se nyhed
Dato 6. juli 2016

Skimmelsramt B-1268 flerfamiliehus Sitka-bjælkehus, 6 boliger sat til salg i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 1. juli 2016

SPS generalforsamling 2016

Viceborgmester Simon Simonsens tale til SPS-Generalforsamling, 1. Juli 2016

Se nyhed
Dato 30. juni 2016

B927 Skur - Garage til salg i Narsaq

Se nyhed
Dato 22. juni 2016

Årsrapport 2015

Kommune Kujalleq Årsrapport 2015

Se nyhed
Dato 21. juni 2016

Nationaldag 21. juni 2016

En lykønskning i anledningen af nationaldagen fra Borgmester Jørgen Wæver Johansen

Se nyhed
Dato 20. juni 2016

Hus til salg i Narsaq B-440

Se nyhed
Dato 17. juni 2016

Kommune Kujalleq

Kulturuge og Nationaldag
21. juni 2016

Se nyhed
Dato 13. juni 2016

$name

Se nyhed
Dato 7. juni 2016

Erhvervs- og Arbejdsmarkedskontor er flyttet

Erhvervs- og arbejdsmarkedskontoret er flyttet til B5

Se nyhed
Dato 1. juni 2016

$name

Se nyhed
Dato 1. juni 2016

Erhvervs- og arbejdsmarkedsforvaltningen

Erhvervs- og arbejdsmarkedsforvaltningen holder lukket

Se nyhed
Dato 24. maj 2016

UDBUDSANNONCE Storesovej

På bygherrens vegne af Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq - udbydes
hermed følgende opgave ved indhentning af underhåndsbud i hovedentreprise,
Udskiftning af kloak ved Storesøvej i hovedentreprise.
Den samlede opgave omfatter i hovedtræk:

 Udgravning og jordarbejder
 Terrænbefæstelsesarbejde
 Kloakledningsarbejde

Se nyhed
Dato 24. maj 2016

UDBUDSANNONCE Vatikanbakken

På bygherrens vegne af Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq - udbydes
hermed følgende opgave ved indhentning af underhåndsbud i hovedentreprise,
Udskiftning af kloak ved Torvevej og Vatikanbakken i hovedentreprise.
Den samlede opgave omfatter i hovedtræk:

 Udgravning og jordarbejder
 Terrænbefæstelsesarbejde
 Kloakledningsarbejde

Se nyhed
Dato 24. maj 2016

Kommunalbestyrelsesmøde i Qaqortoq 02-2016

Mødet startede i dag d. 24. maj 2016 kl. 09.00 i Kommunens byrådssalen

Se nyhed
Dato 20. maj 2016

Verdens største Vikingskib Draken Harald Hårfagre kommer til Qaqortoq

Sent i april måned 2016 sejlede verdens største Vikingskib Draken Harald Hårfagre, fra Haugesund i Norge for at udfordre sejlads over Atlanterhavet i nord.

Se nyhed
Dato 13. maj 2016

Forvaltningsmeddeles til borgerne i Nanortalik.

I tæt sammenarbejde, samt med godkendelse af menighedsrådet i Nanortalik, og Forvaltning for Teknik Bolig –og Miljø Nanortalik. Er der indgået aftale om at udvidelse af eksisterende kirkegården ved ”Tunuilaritseq Aqq”

Se nyhed
Dato 10. maj 2016

Pressemeddelelse om socialområde

I den senere tid har det været fremme i pressen, at Kommune Kujalleq har massive udfordringer inden for det sociale område.

Se nyhed
Dato 9. maj 2016

Kommune Kujalleq fornyer det gode samarbejde med Århus Kommune

Kommune Kujalleq har fornyet samarbejdsaftalen med Århus Kommune, som er en af kommunens venskabsbyer og har været dette over 50 år. Dette skete på et møde i sidste uge mellem de to borgmestre Jakob Bundsgaard og Jørgen Wæver Johansen

Se nyhed
Dato 6. maj 2016

Nivikka

Ny spirende kunstner udstiller i Nanortalik for første gang!

Se nyhed
Dato 28. april 2016

Private overtager Kommunale boliger

Igennem flere Kommunalbestyrelser i Kommune Kujalleq har der været stor interesse for at få privatiseret de offentlige lejemål. I den nugældende koalitionsaftale har kommunalbestyrelsen prioriteret lejer til ejer mulighed i de kommunale lejligheder, samt frasalg af tomme lejemål, herunder etablering af ejerforeninger.

Se nyhed
Dato 27. april 2016

Om servicekontrakter på trafikområdet

Kommune Kujalleq har igennem flere år anmodet om at blive inddraget i beslutningsprocessen omkring de trafikale passager servicekontrakter, for at kunne tage et medansvar for de aftaler der indgås, men dette er af flere omgange blevet afvist af forskellige Naalakkersuisut koalitioner.

Se nyhed
Dato 26. april 2016

Samarbejdsaftale mellem Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia

I en tid hvor opsplitning af kommuner og mellem kommuner er kommet i fokus i Grønland, finder Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia det vigtigt, at der igen kommer fokus på kommunalt samarbejde.

Se nyhed
Dato 21. april 2016

Udbudsannonce "Udskiftning af kloak ved Storesøvej i hovedentreprise".

På bygherrens vegne af Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq - udbydes hermed følgende opgave ved indhentning af underhåndsbud i hovedentreprise,"Udskiftning af kloak ved Storesøvej i hovedentreprise.

Se nyhed
Dato 21. april 2016

Udbudsannonce "Udskiftning af kloak ved Torvevej og Vatikanbakken i hovedentreprise".

På bygherrens vegne af Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq - udbydes hermed følgende opgave ved indhentning af underhåndsbud i hovedentreprise, "Udskiftning af kloak ved Torvevej og Vatikanbakken i hovedentreprise.

Se nyhed
Dato 20. april 2016

Vikingerne kommer til Sydgrønland

Omkring år 1000 efter Kristi indvandrede nordboerne under ledelse af den navnkundige viking Erik ”den Røde” Eriksson til Sydgrønland.
Med sig medbragte de en række nye levemåder til Grønland og forandringer, som kom til at præge den sydgrønlandske kultur og historie. Deres spor i landskabet i form af kirker og gårde mv. er mangfoldige og mange. Nordboerne står som repræsentanter for en rig kultur og et organiseret
samfund. Sidstnævnte udlægning bakkes endvidere op af de mange nedskrevne fortællinger i form af blandt andet myter og sagn om nordboerne.

Se nyhed
Dato 20. april 2016

Demonstration i Qaqortoq

En dejlig forårsdag under himmelstrøgene i Qaqortoq, blev borgerne under deres frokost mødt med to fredelige demonstrationer – en for råstofudvinding skabelse af nye jobs og en imod Uranudvinding.

Se nyhed
Dato 14. april 2016

Udstilling på museum


Der er udstilling af Mette Tronvoll

Se nyhed
Dato 5. april 2016

Vil du være selvstændig ?

Informationsmøde

Torsdag, 14. april
kl. 19.00 – 21.00
i byrådssalen

Se nyhed
Dato 4. april 2016

Seek On Radio

Forbindelsen til Seek On Radio er nede i Nanortalik.

Se nyhed
Dato 1. april 2016

Strukturpolikken

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har besluttet, at der skal gennemføres en strukturpolitik i kommunen. Målet for strukturpolitikken er at forøge antallet af borgere, der forsørger sig selv og deres familie.

Se nyhed
Dato 23. marts 2016

Kommunen flager halv stang

Se nyhed
Dato 22. marts 2016

Kujataa - a subarctic farming landscape in Greenland

Formål: Projektet har til formål at få et nærmere afgrænset kulturlandskab i Kujataa på UNESCO’s verdensarvsliste.

Baggrund: I Sydgrønland har der været praktiseret landbrug i to kronologisk adskilte, men historisk set forbundne perioder.

Se nyhed
Dato 22. marts 2016

Kommunalbestyrelsens møde i Narsaq 01-2016

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq afholdt onsdag den 16. marts 2016 kommunalbestyrelsesmøde i Narsaq.

Se nyhed
Dato 21. marts 2016

Dyrlægen i Qaqortoq udarbejdet den pjece vedrørende rabies og forholdsregler i mod sygdommen

Se nyhed
Dato 18. marts 2016

Kom til borgermøde og diskuter, hvordan vores bosteder skal beskrives

Tirsdag den 22. marts er der borgermøde i Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik kl. 19:00-21:00 i Forsamlingshuset. Møderne afholdes i de tre rådhuse.

Se nyhed
Dato 18. marts 2016

Borgmesteren møder lærere i Nanortalik

I december 2015 indledte borgmester Jørgen Wæver Johansen sin besøgsrunde til de tre byskoler med et lærermøde på Narsap Atuarfia og er den 23. februar 2016 taget til Nanortalik for at møde lærere og ledere på Nanortalip Atuarfia som led i drøftelserne om folkeskolen.

Se nyhed
Dato 18. marts 2016

Kommuneplantillæg nr. 7

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG nr. 7 til Kommune Kujalleq Kommuneplan 2011-2022

Se nyhed
Dato 15. marts 2016

Kommunalbestyrelses møde i Narsaq

Du kan høre Kommunalbestyrelsesmøde d. 16. marts kl. 09.00 på radio FM 103 Mhz

Se nyhed
Dato 11. marts 2016

Sluk lyset

den 19. marts 2016 – og støt op om klimakampagnen Earth Hour

Se nyhed
Dato 7. marts 2016

Offentlig licitation

Hovedvandledning planområde Gustav Holms vej i Nanortalik

Se nyhed
Dato 2. marts 2016

Den gamle politistation i Nanortalik overdrages til Ældre Foreningen

De ældre stod allerede i mødesalen i B301 i Nanortalik og var ved at forberede te og kaffe, da borgmesteren kom.
Det var annonceret i byen, at overdragelsen finder sted kl. 11.00 onsdag den 24. februar 2016.

Se nyhed
Dato 25. februar 2016

Neriussaq værestedet for børn i Qaqortoq

Værestedet – et sted for børn og unge under 18 år hører under socialforvaltningen i Kommune Kujalleq.

Se nyhed
Dato 19. februar 2016

Kommune Kujalleq erklærer 2016 for folkeskolens år

Kommunalbestyrelsen har på årets sidste møde i 2015 vedtaget at erklære 2016 for ’folkeskolens år’.
”Vi ønsker i år at sætte større fokus på folkeskolen med henblik på at forbedre resultaterne, og for at styrke beslutningskompetencen er der oprettet et særskilt skoleudvalg i Kommunalbestyrelsen”, siger borgmester Jørgen Wæver Johansen.

Se nyhed
Dato 19. februar 2016

Skoleudvalget arrangerer skoleseminar i Narsarsuaq

Målet med skoleseminaret er ifølge den uddelte plan fra skoleforvaltningen:

” - Hvordan vil vi arbejde med skoleudvikling med fokus på sprogundervisning i Kommune Kujalleq?
- Hvordan skal vi lave en strategi for lærerrekruttering, hvor vi fastholder og tiltrækker dygtige uddannede lærere? ”

Se nyhed
Dato 16. februar 2016

En ligeværdig fremtid!

Budskabet i denne rapport er klar: Implementer strukturreformen fuldt ud og gennemfør samtidigt en udflytning af offentlige arbejdspladser til regionerne uden for hovedstaden!
Vi ønsker en ligeværdig fremtid!
Hermann Berthelsen, borgmester, Qeqqata Kommunia
Ole Dorph, borgmester, Qaasuitsup Kommunia
Jørgen Wæver Johansen, borgmester, Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 15. februar 2016

Offentliggørelse af valglister

Se nyhed
Dato 15. februar 2016

De 3 borgmestre holder pressemøde med emnet "Ligeværdig fremtid"

Se nyhed
Dato 9. februar 2016

Midler givet til skimmelsvamprenovering

Department for erhverv arbejdsmarked og handel har i december 2015, og efter at være blevet gjort opmærksom på behovet, bevilliget et beløb på lidt over 1mio. kr. til renovering af kollegierne Piareersarfik Nanortalik og Piareersarfik Narsaq.

Se nyhed
Dato 3. februar 2016

Ansøgning afleveret til UNESCO: Kujataa – kulturlandskabet i Sydgrønland

En ansøgning om et nyt UNESCO-verdensarvsområde er nu, efter 10 års forberedelse afleveret. Når UNESCO i 2017 skal udpege nye steder til verdensarvslisten, står landbrugskulturen i Kujataa i Sydgrønland, med de fem områder: Qassisarsuk, Igaliku, Sissarluttoq, Tasikuluulik (Vatnahverfi) og Qaqortukulooq (Hvalsey) med gode chancer for at blive et nyt verdensarvsområde.

Se nyhed
Dato 2. februar 2016

Qaqortoq kommunekontor mest bevidst om foreningsarbejde

Se nyhed
Dato 1. februar 2016

Borgmester Jørgen V.Johansens nytårstale 2016

http://knr.gl/da/tv/ukiortaaq/kommuneqarfik-kujalliup-borgmesteriata-j%C3%B8rgen-w%C3%A6ver-johansenip-ukiortaamut-oqalugiaataa

Se nyhed
Dato 1. februar 2016

Seekon Radio indgår aftale med Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 29. januar 2016

Arne Lund - nekrolog

Se nyhed
Dato 12. januar 2016

Kommune Kujalleq fri af skærpet tilsyn

Kommunen har nu fået rettet op på økonomien, og Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq har besluttet at fritage kommunen fra det skærpede tilsyn.

Se nyhed
Dato 7. januar 2016

Offentligt udbud af Skorstensfejning i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 7. januar 2016

Herberg oprettes i Narsaq

I Narsaq er der flere som nu får et værelse i Kommune Kujalleqs ejendomme, imens personalet i socialforvaltningen og Sullissivik forbereder en måde at hjælpe disse mennesker med budgetplanlægning.

Se nyhed
Dato 5. januar 2016

Rækkehus til salg - Inissiaq tuniniagaq

Se nyhed
Dato 5. januar 2016

Grønlandsk Gran fra Narsarsuaq skov

Se nyhed
Dato 5. januar 2016

Borgmesteren indleder lærermøder

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har besluttet at erklære 2016 for folkeskolens år. Borgmester Jørgen Wæver Johansen har derfor indledt det første af en serie møder, og det blev med start i Narsaq.

Se nyhed
Dato 4. januar 2016

Sidste borgmøde fandt sted hos Inuili i Narsaq

Se nyhed
Dato 4. januar 2016

Thetis bød Kommune Kujalleq på reception

Se nyhed
Dato 4. januar 2016

Campus Kujalleq kurser blev en stor succes

En ny aftale om kurser er indgået mellem Kommune Kujalleq og Campus Kujalleq. Det sker efter en række drøftelser om form og indhold mellem parterne.

Se nyhed
Dato 21. december 2015

Jeremias Hardenberg-Thomsen er afgået ved døden

Se nyhed
Dato 17. december 2015

Tømning af dag- og natrenovation i julen

Se nyhed
Dato 16. december 2015

Uddeling af diplomer

Qaqortoq hallen - den 12.december 15

Se nyhed
Dato 15. december 2015

Borgmesterens tale til julearrangement, Qaqortoq søndag 12.december 15

Se nyhed
Dato 13. december 2015

Fiskere ønsker mulighed for at komme ud på bankerne i Sydgrønland!

TUSAGASSIORFINNUT NALUNAARUT / PRESSEMEDDELELSE
Qaqortoq, 13.december 2015
Fangst- og Fiskeriseminar i syd
11-12 december 2015

Se nyhed
Dato 11. december 2015

Nye huslejepriser for de kommunale lejere

TUSAGASSIORFINNUT NALUNAARUT / PRESSEMEDDELELSE
Qaqortoq, 10. december 2015

Se nyhed
Dato 7. december 2015

Kommune Kujalleq er endelig på rette kurs

Kommunalbestyrelsen har den 3. december 2015 enstemmigt vedtaget et godt gennemarbejdet budget for 2016 med tilhørende overslagsår, der alle udviser solide overskud.

Se nyhed
Dato 4. december 2015

Forhøjelse af pris på rævehaler på grund af rabies

Se nyhed
Dato 3. december 2015

HJÆLP DIN SKRALDEMAND!

Se nyhed
Dato 1. december 2015

Tænding af juletræ

I Narsaq, Nanortalik og Qaqortoq samt bygder i Kommune Kujalleq blev juletræet tændt kl. 16, søndag den 29.novemer 2015.11.30.

Se nyhed
Dato 1. december 2015

KNR interviewer borgmesteren om økonomisk fremgang

Se indslaget i Qanorooq (minut 12:31)

http://knr.gl/da/tv/qanorooq/qanorooq-26112015

Se nyhed
Dato 27. november 2015

Over 100 studerende mødte op til debat med borgmesteren

Over 100 studerende fra Campus Kujalleq møder op til borgermødet for at drøfte kommunens fremtid med borgmester Jørgen Wæver Johansen
De ønsker indsats og konsekvens, bedre faciliteter og en langt bedre folkeskole.

Se nyhed
Dato 24. november 2015

Mindeord for Niels Lange

Se nyhed
Dato 24. november 2015

Arctic Winter Games 2016

Målgruppe
30 unge mellem 18-24 år fra forskellige dele af Grønland. 20 vil være fra Nuuk og 10 vil være fra andre steder i Grønland end Nuuk.

Se nyhed
Dato 24. november 2015

Dimission for 10 serviceøkonomer fra NI-Qaqortoq

Der var i alt 10 elever, som afsluttede deres eksamen på Campus Kujalleq - NI afdelingen med deltagelse fra forældre og lærere, leder af Greenland Business og borgmester Jørgen Wæver Johansen.

Se nyhed
Dato 20. november 2015

Nekrolog - Abel Silassen er død

Se nyhed
Dato 20. november 2015

få mere at vide om uddannelser

Søndag den 22. november 2015
mellem 13.00 – 16.00 på
Niuernermik ilinniarfik
VI SES

Se nyhed
Dato 18. november 2015

$name

Se nyhed
Dato 15. november 2015

Lærer, skoleinspektør Gerhardt Egede er afgået ved døden.

Se nyhed
Dato 12. november 2015

Tasersuup Atuarfia indstiller midlertidigt al undervisning


Se nyhed
Dato 6. november 2015

Åbent Hus i GU’s aula

Velkommen

Tid: Fredag 6. november kl. 13 - 17
Sted: Campus Kujalleq Aula

Se nyhed
Dato 5. november 2015

Udstillingen FACES

Ansigter fra Scoresbysund/Ittoqqortoormiit 1973-75.
Nanortalik Museum har den glæde at udstille disse fantastiske potrætfotografier fra Scoresbysundområdets befolkning i 70érne.

Se nyhed
Dato 28. oktober 2015

Skoleledelsen i Narsaq sender brev til Nivi Olsen

Nivi Olsen, Naalakkersuisoq for Uddannelse, har fra landstingssalen kritiseret elevers resultater i Narsaq og pegede på det meget lave gennemsnit, som de har opnået, samt at de sandsynligvis alle var dumpet til prøven. Det har fået skolebestyrelsen og skoleinspektør Ivalo Motzfeldt på benene.

Se nyhed
Dato 23. oktober 2015

Boligens basale betydning for tryg opvækst – Socialudvalget i Kommune Kujalleq arrangerede konferencedag

Under titlen ”Boligens basale betydning – børn og unge skal sikres en tryg opvækst i Kommune Kujalleq” afholdte Socialudvalget i Kommune Kujalleq en konference den 16. oktober 2015 i forsamlingshuset i Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 14. oktober 2015

Udskiftning af kloak ved Illivileq i Nanortalik

På bygherrens vegne – Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq - udbydes hermed følgende opgave ved indhentning af underhåndsbud i hovedentreprise, "Udskiftning af kloak ved IIlivileq i Nanortalik".

Se nyhed
Dato 5. oktober 2015

Offentlig licitation - Snerydning i Narsaq

På vegne af bygherren KOMMUNE KUJALLEQ, udbydes hermed nedenstående arbejder i offentlig licitation.

Se nyhed
Dato 5. oktober 2015

Offentlig licitation - Snerydning i Qaqortoq

På vegne af bygherren KOMMUNE KUJALLEQ, udbydes hermed nedenstående arbejder i offentlig licitation.

Se nyhed
Dato 2. oktober 2015

Ærlig og konstruktiv debat under borgermøde i Nanortalik

På trods af at det var lønningsdag, og at der var indkaldt til bingoaften i forsamlingshuset, så var fremmødet til borgermødet i Nanortalik ret stort. Nanortalik skoleaula gæstende tirsdag aften den 29. september 2015 over 70 borgere, som også havde noget på hjertet at fortælle Borgmester Jørgen Wæver Johansen.

Se nyhed
Dato 1. oktober 2015

Mange gode ideer fra borgermødet i Qaqortoq

Borgermødet om strukturpolitik og kommuneplan blev afholdt 28. september 2015 i Qaqortoq forsamlingshus, hvor der var lidt over 30 deltagere i forskellige aldersgrupper og profession. Selv om fremmødet var lidt beskedent sparede deltagerne ikke på ideer og kommentarer til forbedringer.

Se nyhed
Dato 28. september 2015

Livlig debat fra borgermødet i Narsaq

Forsamlingshuset i Narsaq fredag aften den 25. september 2015 gæstede ca. 40 borgere fra Narsaq by, flest ældre og en række i den arbejdsdygtige alder.

Se nyhed
Dato 16. september 2015

Unge planter træer med borgmesteren i Narsarsuaq

Projektet er sket i et samarbejde mellem Piareersarfiit i Kommune Kujalleq og skovskolen i Nødebo

Se nyhed
Dato 10. september 2015

Kommune Kujalleq styrker samarbejdet med sine venskabsbyer i Danmark

Kommune Kujalleq har indgået en ny samarbejdsaftale med Roskilde Kommune, som er en af kommunens venskabsby – tilsvarende fornyede aftaler vil blive indgået med de to andre venskabsbyer i Danmark

Se nyhed
Dato 4. september 2015

Franskekunstmaler udstiller i Nanortalik

Udstillingen som vil løbe frem til den 20. oktober har indtil videre været velbesøgt, og lokale såvel som turister har vist stor interesse

Se nyhed
Dato 31. august 2015

Kujalleq afprøver fjernundervisning i folkeskolen

Med udgangspunkt i de iPads, som alle kommunens folkeskoleelever har modtaget og de nye digitale muligheder, afprøves fjernundervisning imellem Tasiusaq Skole og Nanortalik skole

Se nyhed
Dato 5. august 2015

Dr. Hayashi i Kujalleq

Borgmester i Kommune Kujalleq, Jørgen Wæver Johansen, mødtes tirsdag den 4. august med japaneren Dr. Naotaka Hayashi, som er antropolog og forsker fra Calgary University i Canada

Se nyhed
Dato 1. januar 0001

Til borgere i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 1. januar 0001

Affaldsregulativer

Se nyhed
Dato 1. januar 0001

Forestilling til børn

Gratiséntre - dog begrænset pladser
Børneforestilling fra 4-7år

Se nyhed
Dato 1. januar 0001

$name

Se nyhed
Dato 1. januar 0001

Borgmesteren besvarer underskriftindsamling i Nanortalik

Se nyhed
Dato 1. januar 0001

$name

Se nyhed