airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Invitation til BORGERMØDER om Fremtidens Kommune Kujalleq?

Strukturpolitik og Kommuneplan

Fredag den 25. september kl 19:00 i Narsaq Forsamlingshus
Mandag den 28. september kl 19:00 i Qaqortoq Forsamlingshus
Tirsdag den 29. september kl 19:00 i Nanortalik Skolens Aula
Fra:
25. september 2015 19:00
Til:
29. september 2015 19:00
Sted:
Narsaq, Qaqortoq, Nanortalik
Arrangør:
Kommune Kujalleq

Strukturpolitik og Kommuneplan 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en strukturpolitik. Målet for strukturpolitikken er at forøge antallet af borgere, der forsørger sig selv og deres familie. Nye udfordringer forårsaget af faldende befolkningstal og en større andel af ældre - nødvendiggør, at der nu gennemføres tiltag, der kan vende udviklingen.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre en strukturpolitik bestående af foreløbigt tre spor, som ønskes drøftet på borgermødet:
Spor 1: Børn & unge
Spor 2: Inklusion af marginaliserede og udstødte
Spor 3: Ældreindsatsen med speciel fokus på ældres sundhed

Kommuneplanen skal hele tiden tilpasses udviklingen i kommunen og skal derfor revideres i 2016. Det drejer sig om aktuelle emner for os alle:
  • Hvad er de forskellige byer og bygders udviklingsmuligheder?
  • Hvordan kan vi forbedre erhvervslivets rammevilkår?
  • Hvilke boligforhold skal tilbydes unge, familier og ældre?
  • Er trafikstrukturerne gode nok?
  • Hvordan sikrer vi udvikling i det åbne land og beskytter naturen?
  • Hvad synes du er vigtigt?

Se den gældende kommuneplan på www.kujalleq.gl og mød op og giv din mening tilkende om revisionen af kommuneplanen.

Med venlig hilsen,
Jørgen Wæver Johansen
Borgmester