airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Informationsmøde om opstart af bygge- og anlægs- og råstofklynge

Bygge- og anlægs- og råstofklyngerne skal være forum for fælles ideer og tiltag mellem erhvervslivet, borgerne og Kommune Kujalleq
Fra:
17. september 2015 19:00
Til:
17. september 2015 22:00
Sted:
Byrådssalen i Qaqortoq
Arrangør:
Erhvervslivet og Kommune Kujalleq
I april 2015 inviterede Borgmester Jørgen Wæver Johansen erhvervslivet i Kommune Kujalleq ind på Rådhuset til en fælles drøftelse af Kommune Kujalleq fremtid. Borgemesteren præsenterede et oplæg med en vision ’om den lange vej at gå’ for at føre Kommune Kujalleq til tops med et solidt økonomisk overskud, styrkelse af erhverv og fokus på forbedret uddannelse.

Erhvervslivet tog godt imod initiativet og fremlagde deres tanker og visioner for regionens fremtid. Ansvarsfølelsen var stor hos mødedeltagerne.

Begge parter udtrykte behov for en fælles indsats.

Drøftelsen førte til en fælles aftale om at skabe et erhvervsråd og derunder kompetenceklynger. Klyngerne skal være forum for fælles ideer og tiltag mellem erhvervslivet, borgerne og Kommune Kujalleq.