airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Invitation til ”gå–hjem møde”

for
studerende og lærere ved Campus Kujalleq, Piareersarfik og Tasersuup Aturafia om
Fremtidens Kommune Kujalleq?

Onsdag den 18. november kl 15:00 – 17:00
i GU’s Aula, Qaqortoq
Fra:
18. november 2015 03:00
Til:
18. november 2015 05:00

angerlamut utertarnissaq pillugu ataatsimiinnissaannut" qaaqqusissut 

Der har i september 2015 været afholdt borgermøder i de tre byer om Fremtidens Kommune Kujalleq. Det var gode og velbesøgte møder; men der var ikke mange unge og måske heller ikke mange ansatte fra uddannelsessektoren. Derfor ønsker borgmesteren at invitere jer studerende og lærere til en målrettet snak om hvad I ser som Fremtidens Kommune Kujalleq.Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en strukturpoli¬tik. Målet for strukturpolitikken er at forøge antallet af borgere, der forsørger sig selv og deres familie. Nye udfordringer forårsaget af faldende befolkningstal og en større andel af ældre, nødvendiggør, at der nu gennemføres tiltag, der vender udviklingen.Kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre en strukturpolitik bestående af foreløbigt tre spor, som ønskes drøftet på borgermødet :

Spor 1: Børn & unge

Spor 2: Inklusion af marginaliserede og udstødte

Spor 3: Ældreindsatsen med speciel fokus på ældres sundhed.Kommuneplanen skal hele tiden tilpasses udviklingen i kommunen og skal derfor revideres i 2016. Det drejer sig om aktuelle emner for os alle:

 Hvad er de forskellige byer og bygders udviklingsmuligheder?

 Hvordan kan vi skabe de bedste uddannelses- og jobmuligheder ?

 Hvilke boligforhold skal tilbydes unge, familier og ældre?

 Er trafikstrukturerne gode nok?

 Hvordan sikrer vi udvikling i det åbne land og beskytter naturen ?

 Hvad synes du er vigtigt?Se den gældende kommuneplan på www.kujalleq.gl og mød op og giv din mening tilkende om revisionen af kommuneplanen.Med venlig hilsen,Jørgen Wæver Johansen

Borgmester