Samarbejde om Temaer/emner der skaber inkluderende fællesskaber  i bygder og byer

Når børn og deres familier indgår i aktive og meningsfulde fællesskaber i lokalsamfundet, fremmer det vores fælles mentale sundhed. Fællesskaber og aktiviteter, der bygger på kultur og værdier, er for mange forbundet med stor livsglæde. Og når vi alle arbejder med samme mål om et tema skaber det mulighed for at samarbejde og være sammen.

Når børn og deres familier indgår i aktive og meningsfulde fællesskaber i lokalsamfundet, fremmer det vores fælles mentale sundhed. Fællesskaber og aktiviteter, der bygger på kultur og værdier, er for mange forbundet med stor livsglæde. Og når vi alle arbejder med samme mål om et tema skaber det mulighed for at samarbejde og være sammen.

 

Derfor har Kommune Kujalleq besluttet at man i 2024 vil skabe mulighed for at man kan søge midler til afholdelse af arrangementer, events og andre aktiviteter der skaber sunde og inkluderende fællesskaber i bygder og byer. Der er afsat en pulje på 528.000 dkk i 2024. Alle borgere, foreninger, firmaer, kommunale institutioner, i kommunen kan således arbejde sammen ud fra de 6 emner  i hjulet herunder.

 

Hvem kan søge

 

Alle kan søge, Man skal være bosat i kommunen, kommunen forbeholder sig ret til at prioritere indkomne ansøgninger, for at sikre aktiviteter i hele kommunen . Afslag begrundes ikke.

 

Ansøgnings Frist:

Du kan ansøge tidligst 15 december 2023 til aktiviteter i januar februar og senest 15 oktober til aktiviteter i november – december.

DU KAN IKKE SØGE OM TILSKUD TIL:

· Udgifter med tilbagevirkende kraft

· Rejseudgifter- uden for kommunen.

· Kommercielle arrangementer

· Foreninger med mere, som får tilskud via kommunen eller via
Finansloven, til det samme.

 Hent ansøgningsskema her