airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

PKU kurser

Generelt 

Mens nogle erhverv er i vækst, står andre stille eller er i nedgang. For at tilpasse sig et arbejdsmarked under konstant forandring kan det være nødvendigt løbende at efteruddanne sig – også selvom man allerede har et arbejde. Projekt Kompetenceudvikling for Ufaglærte (PKU) er et tilbud til dig, som ønsker at efteruddanne- eller omskole dig.

PKU er kortere kompetenceudviklingskurser for ufaglærte. Kurserne varer mindst 3 dage og har til formål at give personer i udsatte erhverv kompetencer indenfor enten deres eget erhverv eller inden for et af væksterhvervene. Hermed mindskes risikoen for ledighed og samtidig imødekommes efterspørgslen på arbejdskraft inden for væksterhverv som f.eks.:

 • Bygge- og anlæg
 • Turisme
 • Råstof
 • Daginstitutionsområdet i kommunerne
 • Sundhedsområdet

Målgruppen er primært ufaglærte personer over 25 år, der er i beskæftigelse eller er ledige. Arbejdsgiveren modtager kursusgodtgørelse under kurset, mens kursisten får deres løn under kursusperioden.

Ledige kan også deltage på PKU kurser. Under kurset modtager de kursusgodtgørelse.

Faglærte kan også søge, hvis der er ledige pladser. Faglærte kan dog ikke få tilskud, mens de tager PKU kurser.

PKU kurser udbydes af brancheskolerne. De brancheskoler, der for tiden udbyder PKU kurser er:
 • KTI-Råstofskolen, som udbyder mine-, entreprenør og råstofkurser f.eks. common core og maskinførerkurser
 • KTI-Bygge- og Anlæg, som udbyder f.eks. kurser i VVS Rensningteknik, Forskallings- og Asbest, PBC & skimmel kurser
 • Socialpædagogisk Seminarium, som udbyder socialpædagogiske kurser rettet mod daginstitutioner og ældrepleje
 • Sprogcentret, som udbyder engelskkurser
 • Campus Kujalleq i Qaqortoq, som udbyder kurser inden for butik og turisme, iværksætter og IT kurser
 • Center for Sundhed, som udbyder kurser for sundhedsmedarbejdere
 • INUILI, som udbyder kurser inden for fødevarer, restauration- og hotelbranchen
 • KTI-Jern- og Metal, som udbyder f.eks. truck- og krankurser samt Ny i lastbil kurser
 • Det Maritime Center, der udbyder erhvervsfiskeriets sikkerhedskurser

Bemærk
PKU kurser afholdes i udgangspunktet lokalt. Hvis der er tale om et udstyrskrævende kursus, afvikles kurset dog på brancheskolen.

 

Betingelser 

For at kunne søge et PKU kursus skal du være fyldt 18 år, og du skal helst være 25 år eller ældre.

PKU kurser er for ufaglærte og har derfor som regel ikke faglige adgangskrav. Der er dog nogle kurser, blandt andet på råstofskolen, hvor undervisningen foregår helt eller delvist på engelsk. Det er et krav, at du har bestået et engelskkursus, før du kan optages på disse kurser.

Formålet med kurserne er, at du får forbedret dine muligheder på din arbejdsplads, eller kommer i beskæftigelse, hvis du er ledig. Hvis det vurderes, at disse formål ikke er opfyldt, ved din ansøgning til et kursus, kan du ikke deltage i kursus.

Der er også nogle kurser, der består af flere moduler. Her er det et krav, at du har bestået f.eks. modul 1 for at kunne fortsætte på modul 2.

Når du tager et PKU kursus, har du pligt til at:

 • møde op
 • deltage aktivt i undervisningen
 • deltage i evalueringen af kurset
 • og deltage i den afsluttende prøve, hvis kurset afsluttes med en prøve

Møder du ikke op til kurset, kan du hverken få kursusgodtgørelse eller bestå kurset. Deltager du ikke aktivt i undervisningen, kan du ikke bestå kurset. Kursusinstruktøren afgør, hvem der har bestået kurset.

Kun egen eller nærmeste families sygdom er gyldig fraværsgrund.

Når du tager et PKU kursus, har du ret til:
 • Løn under kurset, hvis du er i arbejde og kurset ligger i arbejdstiden. Arbejdsgiveren modtager kursusgodtgørelse mens du er på kursus
 • Kursusgodtgørelse, hvis du er arbejdsledig
 • Et kursusbevis efter fuldført kursus

Bemærk
Brancheskolen arrangerer din rejse og dit ophold eventuelt i samarbejde med Majoriaq og arbejdsmarkedskontoret.

Har du selv fundet et relevant PKU kursus, kan du henvende dig til din arbejdsgiver og forhøre dig om mulighederne. Hvis kurset foregår i arbejdstiden, skal du have tilladelse til at starte på PKU kurser fra din arbejdsgiver. Tager du et PKU kursus uden for arbejdstiden, får du ikke kursusgodtgørelse, fordi du ikke har noget løntab. Hvis du er arbejdsledig, skal du henvende dig på dit arbejdsmarkedskontor eller Majoriaq, for at høre om dine muligheder.

 

Takster 

Hverken du eller i din arbejdsgiver skal betale kursusafgift. Selvstyret dækker skolernes undervisningsomkostninger i forbindelse med PKU kurser. Brancheskolerne dækker også omkostningerne ved rejse, indkvartering og måltider under kursusforløbet.

Lærlinge og andre uddannelsessøgende har ikke ret til støtte i forbindelse med PKU kurser. Personer, der modtager arbejdsmarkedsydelse, kan ikke få kursusgodtgørelse og faglærte kan ikke få tilskud.

 

Ansøgning 

PKU kurser er primært for ufaglærte i arbejde og tilmelding foregår oftest ved at arbejdsgiveren henvender sig til dig, for at høre om du kunne være interesseret. Det er også din arbejdsgiver, der skal tilmelde dig.

Er du ledig kan Majoriaq eller arbejdsmarkedskontoret tilmelde dig.
Hvad enten det er din arbejdsgiver, Majoriaq eller arbejdsmarkedskontoret, der tilmelder dig, skal I udfylde en ansøgningsblanket sammen. Er du arbejdsledig, skal du desuden udfylde en handleplan. Det hjælper arbejdsmarkedskontoret eller Majoriaq dig med.

Hver brancheskole har sin egen ansøgningsblanket, som ligger på deres hjemmesider. Du eller din arbejdsgiver kan også få blanketten ved at henvende jer direkte til skolerne eller arbejdsmarkedskontoret.

 

Procedurer 

Brancheskolen giver besked om optagelse direkte til dig.

 

Frister 

Tilmeldingsfristerne til de enkelte PKU kurser er oplyst i brancheskolernes kursuskataloger. Kursuskatalogerne findes på brancheskolernes hjemmeside. Hvis ikke, kan du eller din arbejdsgiver henvende jer til skolen.

 

Læs også

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl

Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked
Imaneq 1A - 201
Postboks 930
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ISIIN@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl