airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Partshøring

Generelt 

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i begge sektorer er reguleret gennem lovgivningen. Offentligt ansattes ansættelsesvilkår er herudover også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter. Nedenstående gælder kun for offentligt ansatte.

Nogle gange sker der ting på eller uden for din arbejdsplads, som kan have konsekvenser for din ansættelse. Det kan f.eks. være:

 • Hvis du gentagne gange bliver væk fra arbejde uden at give din arbejdsgiver besked
 • Hvis du overtræder arbejdspladsens regler, f.eks. omkring alkohol
 • Hvis du er syg i længere perioder og/eller ofte
 • Hvis du ikke kommer overens med en kollega

I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt for din arbejdsgiver at høre din version af, hvad der er sket og hvorfor det er sket. Det kaldes partshøring.

Hensigten med at lave en partshøring er, at få afdækket alle sider af en sag og dermed give arbejdsgiveren et grundlag at vurdere og afgøre sagen ud fra.

Din arbejdsgiver kan som udgangspunkt ikke træffe en afgørelse, der kan få en negativ ansættelsesmæssig konsekvens for dig, uden at partshøre dig.

 

Procedure 

Der er ikke en fast procedure for hvordan partshøring sker. Typisk vil det ske via en skrivelse du får fra ledelsen, men det kan også være gennem et fysisk møde eller en kombination.

Skal du parthøres i en sag, bliver du indkaldt til et møde. Du har ret til at have en bisidder med til mødet. Det kan ofte være en god idé at medbringe en bisidder, så I er flere der høre hvad der bliver sagt. Bisidderen kan f.eks. være:

 • Din tillidsrepræsentant
 • En anden person, som du selv har valgt

Du har pligt til at møde op og deltage aktivt i mødet.

Til mødet får du en partshøringsskrivelse. Den beskriver, hvad sagen drejer sig om og hvorfor du skal parthøres.

Du har herefter en tidsfrist til at afgive din forklaring af sagen. Det kan du både gøre mundtligt og skriftligt til din arbejdsgiver.

Er du lønmodtager, kan du med fordel overveje at søge rådgivning hos din faglige organisation.

 

Afgørelse 

Når tidsfristen er udløbet, vurderer din arbejdsgiver sagen ud fra de oplysninger, som er kommet frem. Overholder du ikke tidsfristen, kan din arbejdsgiver altså ikke tage højde for din version af sagen, i sin vurdering heraf.

Når din arbejdsgiver har afgjort sagen, får du en skriftlig afgørelse.

 

Eksempler på afgørelser 

Din arbejdsgiver kan træffe mange forskellige afgørelser på baggrund af en partshøring. Det kan f.eks. være at:

 • Du skal have en advarsel
 • Du skal opsiges
 • Du skal bortvises
 • Der ikke foretages yderligere i sagen

Advarsel
Får du en advarsel, sker der ikke mere lige nu. Men gentager du den hændelse, der har ført til, at du har fået en advarsel, kan det få negative konsekvenser for din ansættelse.

Opsigelse
Bliver du sagt op, ophører din ansættelse i overensstemmelse med dit individuelle opsigelsesvarsel i f.eks. funktionærloven eller din overenskomst. Opsigelsesvarslets længde afhænger af:
 • Hvor lang tid du har været ansat i stillingen
 • Din overenskomst

Som regel er dit opsigelsesvarsel mellem 3 og 6 måneder, men det kan være både kortere og længere.

Bortvisning
Bliver du bortvist, ophører din ansættelse med øjeblikkelig virkning fra du har modtaget afgørelsen.

 

Klage 

Er du ikke enig i din arbejdsgivers afgørelse, kan du eventuelt kontakte din fagforening. Hvis din fagforening giver dig medhold, kan de herefter tage sagen op med din arbejdsgiver.

 

Læs også

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl