airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Integration i Danmark

Integration i Danmark 

Hvis du flytter til Danmark, skal du selv aktivt ud og opsøge mulighederne for sprogundervisning, tolkebistand med mere.

Som grønlandsk borger i rigsfællesskabet er du dansk statsborger. Det betyder, at du dermed har adgang til de samme sociale ydelser som alle andre danske statsborgere.
Det kan være svært at have overblik over, hvilke rettigheder og velfærdsgoder du har ret til, eller hvor du skal henvende dig for at få hjælp.


Tolkebistand og sprogundervisning
For at undgå sproglige problemer eller misforståelser, kan du med fordel vælge at gøre brug af tolkebistand, når du skal snakke med de offentlige myndigheder.

Læs mere om tolkebistand her


Du har også mulighed for at forbedre dine færdigheder i dansk, ved at modtage danskundervisning på lige fod med udlændinge, der flytter til Danmark. Yderligere oplysninger kan fås hos kommunerne.

Læs mere om sprogundervisning her


Forskellige kulturer og arbejdsmarked
Den grønlandske og den danske kultur er forskellige fra hinanden. Det vil derfor være en god idé, hvis du sætter dig ind i de kulturelle forskelle, der kan være. Det vil samtidig være en god ide at finde ud af, hvor du eventuelt kan få hjælp og støtte, hvis du vælger at flytte til Danmark.

Nogle grønlandske uddannelser er ikke godkendt i Danmark, og det kan derfor være nødvendigt med en opkvalificering af din uddannelse. Arbejdsløsheden i Danmark er høj for tiden, så det er svært at finde arbejde. Især hvis man ikke kan sproget, og ikke har et netværk.

Læs mere om kulturforskelle her


Tilbud til socialt udsatte personer
Der er en række tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark. Der er tilbud fra både de offentlige myndigheder og fra private aktører. For at gøre det lidt nemmere er informationer om de forskellige muligheder og tilbud samlet på nogle hjemmesider.

Læs mere om tilbuddene her

Læs også