airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Alderspension 

Betingelser 

For at få alderspension, skal du:

 • være fyldt 66 år (fra 1/1 2021, 67 år)
 • være dansk statsborger eller have haft fast bopæl i Grønland i de seneste 3 år umiddelbart forud for ansøgningstidspunktet.
 • have haft fast bopæl i mindst 3 år inden for Rigsfælleskabet (Danmark, Grønland og Færøerne) mellem det fyldte 15. år og pensionsalderen.

Klik her for at læse mere om alderspension

For at få tidlig pension, skal du:
 • være fyldt 65 år og ikke fyldt 67 år.
 • være nedslidt, og have mindst 35 års anciennitet
 • 35 års anciennitet skal være i forbindelse med hårdt fysisk eller psykisk arbejde.
 • fortsat være aktiv på arbejdsmarkedet.

Klik her for at læse mere om tidlig pension

 

Takster 

Taksterne reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksterne for 2021 er således:

 • Grundpension for alle er årligt: 64.239,00 kr.

 • Pensionstillæg til enlige alderspensionister er årligt: 79.683,00 kr.

 • Pensionstillæg til alderspensionist, der lever i parforhold med en person, der ikke er berettiget til pension, såfremt parret har en samlet aktuel indkomst på under 300.000 kr. 79.683,00 kr.

 • Pensionstillæg til alderspensionist med partner årligt: 44.292,00 kr.

Aftrapning af alderspension
Du kan godt have en indkomst ved siden af din alderspension.

Der er dog fastsatte grænser for, hvor meget du må tjene årligt, før din alderspension bliver reduceret eller helt bortfalder.

Aftrapning starter ved:
 • 383.666 kr. for grundpensionen. Grundpensionen bortfalder helt, hvis du tjener 544.263 kr. eller mere.

 • 183.000 kr. for tillægspensionen til pensionist med ikke- pensionsberettiget ægtefælle/samlever. Parrets samlede indkomst skal være under 300.000 kr. Tillægspensionen bortfalder helt, hvis du og din ægtefælle/samlever tjener 300.000 kr.

 • 183.000 kr. for tillægspensionen til pensionist med ægtefælle/samlever. Tillægspensionen bortfalder helt, hvis du og din ægtefælle/samlever tjener 384.327 kr. eller mere.

 • 156.000 kr. for tillægspensionen til enlige. Tillægspensionen bortfalder helt, hvis du tjener 383.666 kr. eller mere.

 

Ansøgning 

Du kan få tilkendt alderspension fra den 1. i måneden efter, at du har ansøgt om alderspension, og opfylder betingelserne for modtagelse af alderspension.

Du udfylder 2 skemaer, som du kan finde på hjemmesiden i din kommune eller ved henvendelse til kommunens borgerservice.

 

Procedure 

Hvis du har udfyldt din ansøgning korrekt og har vedlagt den nødvendige dokumentation, kan du forvente svar inden for 10 hverdage.

Du kan få tilkendt alderspension fra den 1. i måneden efter, at du har ansøgt om alderspension, og opfylder betingelserne for modtagelse af alderspension.

 

Klage 

Du kan klage over afgørelser fra kommunalbestyrelsen til Det Sociale Ankenævn.

Du kan klage over kommunens afgørelser over:

 • Udbetaling og administration af alderspension
 • Afslag på alderspension
 • Afslag på tillæg

Klik her for at klage

 

Læs også

Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl