airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Sagsbehandlingsfrister til der træffes en afgørelse

Jf. § 22 stk.2 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12.juni 2019, samt selvstyrebekendtgørelse nr. 29 af 7.august 2020 samt om støtte til personer med handicap, og Selvstyrebekendtgørelse nr. 19 af 4.november 2019 om botilbud til personer med handicap, er Kommune Kujalleq forpligtiget at fastsætte sagsbehandlingsfrister, for hvor lang tid der må gå fra modtagelse af en ansøgning om støtte, til en afgørelse skal være truffet.
Det forpligter, at sagsbehandlingsfrister skal være tilgængelig, og skal revideres tilpasses hvert andet år.
Det betyder også, at såfremt der indenfor en tidsfrist erfares, at der ikke kan udstedes en afgørelse, er Kommune Kujalleq forpligtiget at meddele dette til borger eller dens værge via brev om hvornår en endelig afgørelse kan forventes.
Hvis man sidder med spørgsmål, eller ønsker nærmere råd og vejledning, kan der rettes henvendelse til socialforvaltning, til enhver tid.
De første frister blev godkendt af Social – forebyggelse og familieudvalget maj måned 2023.