airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Indsamling af fugleæg

Generelt 

Der findes fugle overalt i Grønland, langt til havs, på kysten og de forekommer også på de isolerede nunatakker, som stikker frem ved randen af indlandsisen. Kun indlandsisen er ikke levested for fugle.

Der yngler omkring 60 fuglearter i Grønland. Halvdelen af ynglefuglene trækker væk fra Grønland om vinteren.

Du kan her se hvilke betingelser der gælder for indsamling af fugleæg, herunder hvilke fuglearter du må samle æg fra, hvornår, og i hvilke områder.

Der kan være en særlig kommunal vedtægt om indsamling af æg i din kommune. Du har pligt til at sætte dig ind i dette, inden du indsamler æg.

Indsamlede æg, uanset om det er til erhvervsmæssigt og privat forbrug, skal årligt indberettes via Piniarneq, i det omfang arterne fremgår af fangstregistreringsskemaet i Piniarneq.

Betingelser 

Som udgangspunkt er det forbudt at indsamle æg. Ønsker du at indsamle æg, skal du have et gyldigt fritids- eller erhvervsjagtbevis.

Ved indsamling af æg er det ikke tilladt at anvende:
  • Reb
  • Stiger
  • Klatretov eller andet klatreudstyr

Endvidere må du ikke beskadige eller på anden måde forstyrre nyligt anlagte eller beboede reder, samt æg og unger af vilde fugle.

Arter, tider og områder 

Hvilke fuglearter du må samle æg fra, og hvornår, afhænger af hvor du bor.

Har du fritidsjagtbevis eller erhvervsjagtbevis kan du til privat brug:
  • Indsamle æg fra mallemuk, svartbag, gråmåge og hvidvinget måge fra 1. januar til og med 15. juni
  • Indsamle æg fra søkonge hele året, hvis du bor i zone 1 og 4

Har du erhvervsjagtbevis kan du med henblik på salg:
  • Indsamle æg fra mallemuk, svartbag, gråmåge og hvidvinget måge fra 1. januar til og med 15. juni
  • Indsamle æg fra søkonge hele året, hvis du bor i zone 1 og 4

Du må kun sælge æg i rå og uforarbejdet tilstand til den endelige forbruger og kun i hjemmehørende forvaltningsområde.

Du må ikke indsamle æg fra andre arter, end de der er nævnt her. Det er altså ikke lovligt at indsamle æg fra lomvier eller havterner og kan blive straffet med bøde.

Der er 40 fuglebeskyttelsesområder. Indenfor en afstand af 500 meter fra disse områder må du ikke gå i land eller færdes fra 1. maj til og med 31. august.

Læs også

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl