airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fiskeri efter ørred

Fiskeri efter ørred 

Generelt 

Fiskeri efter fjeldørred (Salvelinus alpinus) har en lang tradition og ressourcen benyttes primært som et supplement til husholdningen. Fiskeri efter fjeldørred har traditionelt været en essentiel del af sommerens fangstudflugter, og således har nogle elve været benyttet af de samme familier gennem generationer. I de senere år har interessen for sportsfiskeri efter fjeldørred været stigende.

Fjeldørred er ikke en kommerciel art, og retten til at fiske den er fri for folk, der er fastboende i Grønland. 

Fjeldørredens bevægelse

Det meste fiskeri efter fjeldørred foregår i juli og august. Efter forårets is- og snesmeltning trækker fjeldørreder ud fra elve og søer, hvor de har overvintret. Udtrækket sker ofte i maj og juni, hvorfor fiskeriet først på sæsonen koncentrerer sig om saltvand nær elvmundingerne. I august er de fleste fisk oppe i elvene, og i september står de på gydepladserne.

Turister

Alle lystfiskere, der har bopæl uden for Grønland, skal have et gyldigt fisketegn for at fiske i Grønland. Fisketegn giver ret til at udøve fiskeri med stang, pilk eller lignende håndredskaber. Garnsætning er forbudt for turister.

Du kan læse mere om fisketegn på www.greenland.com

 

Betingelser 

Du må kun fiske i efter fjeldørred med:

 • Kroge til lystfiskeri
 • Ketcher og garn med maskevidde over 100 mm

Ved brug af garn gælder det yderligere at:

 • Længden af garnet højst må være 30 meter
 • Garnet skal være mærket med ejernavn, bådnavn og fartøjsnummer
 • Der altid skal være opsyn med udsat garn. Når fiskepladsen forlades, skal ejeren af garn, uanset garnets længde, tage garnet op

 

Regler for garnsætning 

Hvis du vil fiske med garn skal du følge nedenstående regler:

 • Al garnfiskeri efter fjeldørred i elve og tilhørende bassiner er forbudt
 • Ved fiskeri i søer er det forbudt at sætte garn nærmere end 100 m fra til- eller afløbselve
 • Ved fiskeri i søer må garnet ikke dække mere end 1/3 af afstanden fra bred til bred
 • Garnsætning nærmere end 150 meter på begge sider af elvmundingen er forbudt
 • Garnet skal sættes sådan, at den inderste ende af selve garnet har kontakt med højvandszonen
 • Garnet må ikke dække mere end 1/3 af afstanden fra kyst til kyst
 • Garnet skal sættes i lige linje fra kysten. Andre arrangementer af garn, med massefangst som formål, er forbudt
 • Der skal være mindst 30 meters afstand mellem ørredgarn
 • Hvor stendæmning har været anvendt til spærrefangst af fjeldørred, skal dæmningen åbnes for passage, før fangststedet forlades

 

Fiskeriperiode 

Fjeldørredfiskeri med garn er kun tilladt i perioden fra og med 15. juni, til og med 25. september.

Fiskeri med andet udstyr er tilladt hele året.

 

Læs også

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl