airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fritidsfiskeri efter laks

Ansøg her

Generelt 

Ønsker du at fiske efter laks til eget forbrug skal du have en licens og rapporterer dine fangster til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK). Har du haft fritidslicens til laksefiskeriet i forudgående år men ikke rapporteret din fangst, kan du ikke få udstedt en fritidslicens.

Der findes en forvaltningsplan for laks som du kan tilgå her og læse nærmere om reglerne for fiskeriet efter laks: Forvaltningsplan for fiskeri efter laks i Grønland

Betingelser 

Du skal have en licens for at kunne fiske efter laks til eget forbrug. For at kunne få udstedt en fritidslicens skal du opfylde følgende kriterier:

 • Som dansk statsborger skal du have fast bopæl i Grønland.
 • Som udenlandsk statsborger skal du have fast bopæl i Grønland og have haft det i 2 sammenhængende år.
 • Alle fangster skal rapporteres til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK), hver gang man har røgtet sit garn eller fanget laks med krog og stand. Hvis du ikke fanger noget i løbet af sæsonen eller ikke tager på fiskeri, men har en licens skal du stadig rapporterer – den såkaldte 0-fangst rapportering.
 • Havde du licens til fiskeri efter laks i det foregående år, skal du have fremsendt en fangstrapportering til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) inden fristen, for at kunne få udstedt en licens. Dette gælder også for 0-fangst.

Forvaltningsområder 

Laksefiskeriet er opdelt i 4 forvaltningsområder:

 • Nordvestgrønland (nord for 64°15'N)
 • Sydvestgrønland (syd for 64°15'N)
 • Kapisillit (fiskeri i elven og 1000 m fra udmundingen)
 • Oslash;stgrønland (hele kysten)


Kapisillit elven og ud til 1000 meter fra udmundingen er Grønlands egen bestand af laks, og laks fanget i dette forvaltningsområde fratrækkes ikke den fastsatte kvote for atlantisk laks der fiskes efter i de øvrige forvaltningsområder.

Fiskerisæson 

Naalakkersuisut fastsætter efter samråd med KNAPK fiskerisæsonen for laksefiskeriet inden for de nedenstående perioder.

 Forvaltningsområde:   Fiskeriperiode: 
 Nordvest  1/9 - 31/10
 Sydvest  1/8 - 30/9
 Kapisillit  1/8 - 30/9
 Øst  15/8 - 15/10

Krav til fiskeudstyr 

Du må fiske efter laks med følgende udstyr:

 • Garn
  • Laksegarnet skal, i det omfang vejrforholdene tillader det, røgtes regelmæssigt og så ofte, at den fangede fisks anvendelsesmuligheder, ikke forringes.
  • Du må kun bruge 1 stk. 2000 knuders garn med en maskestørrelse på mindst 140 mm.
  • Laksegarnet skal være mærket med ejerens navn. Mærket skal være i vandbestandigt materiale.
  • Du må ikke benytte drivgarn.
 • Krog eller fiskestang
  • Dette er det eneste redskab der må benyttes i Kapisillit elven samt ud til 1000 meter fra udmundingen.

Ansøgning 

Ønsker du at ansøge om licens til fritidsfiskeri efter laks, skal du udfylde det nedenstående online ansøgningsskema eller sende en printet version til Departementet for Fiskeri og Fangst ifølge instruktionerne der fremgår i ansøgningsskemaet. Du kan henvende dig til din kommune hvis du har brug for hjælp.

Hvis du har haft licens til laks og ikke har rapporteret i det forgående år, kan du ikke få udstedt en licens til fiskeri efter laks i indeværende år.

Licenser udstedes til fritidsfiskeri efter laks gælder for 1 kvoteår ad gangen, og du skal derfor søge om en ny licens hvert år. Et kvoteår går fra den 1. januar til den 31. december. Du skal dog være opmærksom på, at din licens først gælder fra den dato, som står på licensen og kun frem til kvoteårets slutning.

Klik her for at ansøge om fritidslicens til laks

Procedure for indsendt ansøgning 

Har du haft licens i foregående år kan kommunen udstede licens til dig med det samme, hvis du har rapporteret om dit fiskeri i det foregående år. Har du ikke rapporteret kan du ikke få udstedt en licens.

Er det første gang du skal ansøge om licens til fiskeri efter laks udfylder du en ansøgning som fremsendes til Licensafdelingen i Departementet for Fiskeri og Fangst.

Du vil typisk få svar på din ansøgning inden for 14 dage. Hvis der mangler informationer for at din ansøgning kan behandles vil du blive kontaktet.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsproceduren, er du meget velkommen til at kontakte Departementet for Fiskeri og Fangst.

Rapportering 

Alle laksefangster skal rapporteres til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK), HVER gang man har røgtet sit garn eller fanget laks med krog eller stang.

Du skal rapportere, selv hvis du ikke har fanget noget.

Hvis du ikke har rapporteret til GFLK senest 14 dage efter fiskerisæsonen er afsluttet, vil der ikke blive givet licens i det næste år.

Klik her og rapporter din laksefangst

Læs også

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl