airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Danmarkimi peqatigiiffinnut nassiussisarnerit

Nalinginnaasumik paasissutissiineq 

Danmarkimi peqatigiiffik Nunatsinnit uumasunik nerisassiassanik Danmarkimi inuinnarnit ilaasortatut nalunaarsorsimasunit tiguneqartussanngorlugit nassitsivigineqarsinnaavoq. Nerisassiassat peqatigiiffimmut ilaasortat namminneq atugassaattut nassiunneqartassapput.

Peqatigiiffinnut nassiussat poortorneqarnermikkut immikkoortitaarlugit ima oqimaannerpaatigeqqusaapput:

 • Neqit aamma neqit tunisassiat 5 kg
 • Immuit immunniillu tunisassiat 5 kg
 • Aalisakkat aamma aalisakkanit tunisassiat qanoq annertutigissanersut pillugit aalajangersagaanngillat, aamma
 • Tunisassiat allat 5 kg (soorlu manniit, honningi aamma illuttut qaleruallit, soorlu uillut)

Poortukkat ataasiakkaat peqatigiiffiup ilaasortaanut ilaasortatut nalunaarsorsimasunut ingerlateqqinnissaat peqatigiiffiup siunertarivaa. Peqatigiiffinnut nassiunneqarsinnaasut qanoq annertutigissanersut pillugu aalajangersaasoqarsimanngilaq, taamaattorli poortukkat ataasiakkaat nassiussarsiassaat qulaani taaneqartut qaangerlugit annertussuseqarsinnaatitaanatik.

Nunatsinni uumasunik nerisassianik inuit namminneq atugassaannik inuit peqatigiiffiillu eqqussisarnerat pillugu Danmarkimi Fødevarestyrelsenimit ilitsersuusiaqarpoq. Peqatigiiffinnut nassiussisarnerit pillugit malittarisassat kapitali 5-imi takuneqarsinnaapput.

Piumasaqaatit 

Uumasunik nerisassiassanik Danmarkimi peqatigiiffinnut nassiussinermi piumasaqaatit ataanni makku atuutsinneqarput:

 • Nerisassiassat Kalaallit Nunaanneersuussasut
 • Poortukkat ataasiakkaat ajoquteqanngitsut taamaallaat peqatigiiffiup ilaasortaanut peqatigiiffimmit tunniunneqassapput
 • Poortukkat ataasiakkaat sunik imaqarnersut allassimassapput, aaamma uumasut nerisassiassat siuliini taamaallaat annertussusilerneqarnermikkut imaqaqqusaallutik
 • Danmarkimi killeqarfimmi uumasut nakorsaat nassiussaq pillugu peqatigiiffimmi atorneqartussaasoq peqatigiiffiup siumoortumik nalunaarfigissavaa. Nassiussaq Danmarkimut suli tikinngitsoq ilisimatitsissut nassiunneqareersimassaaq (ilitsersuut pillugu immikkoortoq takuuk)
 • Tunisassiat danskit oqartussatut nakkutilliisuaneersuunngitsunit suliffeqarfinneersuusut pillugit tigusisussat peqatigiiffimmit ilisimatinneqassapput
 • Nerisassiassap pisiarinerani akia aamma nassiunneranut aningaasartuutai, matumani uninngasuutigineranut aningaasartuutai, peqatigiiffiup ilaasortamut taamaallaat akileqqusinnaavai
 • Nerisassiassat tuniniarneqassanngillat imaluunniit allamut tunniunneqassanngillat, taamaallaat peqatigiiffiup ilaasortaasa ataasiakkaat namminneerlutik atugassarivaat
 • Najukkami inuussutissalerinermut immikkoortortaq peqatigiiffimmit suliamik ilisimatitsissaaq, kiisalu ilaasortanut nassiussarsisunut tamanut annertussutsit ataavartumik nalunaarsussallugit (nalunaarsukkap ujartorneqarnermini takutinneqarsinnaariaannaassaaq). Ilitsersuummi ilanngussaq 4-mi nalunaarsuinermut periuseq takuneqarsinnaavoq.

Ilitsersuut 

Nunatsinni uumasunik nerisassianik inuit namminneq atugassaannik inuit peqatigiiffiillu eqqussisarnerat pillugu Danmarkimi Fødevarestyrelsenimit ilitsersuusiaqarpoq.

Ilitsersuummi ilanngussaq 3-mi siumut ilisimatitsereernissamut immersuiffissaq takuneqarsinnaavoq, taannalu peqatigiiffinnut nassiussisarnermi atorneqartassaaq. Immersuiffiup atorneqartarnissaa piumasaqaataavoq.

Ilitsersuut aajuk

Malugiuk, ilitsersuut danskisuinnaq allaqqammat.

Uumasut ilaat CITES malillugu malittarisassaqarput 

Uumasunik nerisassiassanik eqqussinermut immikkut ittumik atuuttunik malittarisassaqarpoq, taakkulu CITES-imi malittarisassanut ilaatinneqarput. CITES tassaavoq uumasut nujuartat naasullu illersorniarlugit isumaqatigiissut.

Uumasut qilalukkat qernertat, aarrut, niisarnat, eqalussuarnat, europami nimerissat taavalu nannut nerisassiassatut Danmarkimut eqquteqqusaanngillat.

Taamatut inerteqquteqarneq nerisassiassat angalalluni nassatatut, Danmarkimi inummut najugaqartumut nassiussatut imaluunniit peqatigiiffimmut nassiussatut pineqaraluarpat atuuppoq. Inerteqquteqarnermi immikkut akuersissummik piniarneq periarfissaanngilaq.

Neqimik imaluunniit qilalukkap qaqortap mattaanik Nunattalu Kitaanit tikaagullimmik eqqussiniaruit, CITES-imi akuersissut eqqaamassavat.

CITES-imi malittarisassat pillugit paasisaqarnerorusukkuit uunga attaveqarsinnaavutit:

Pinngortitamut, Avatangiisinut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Imaneq 1A-801
Postboks 909
3900 Nuuk
Tlf. +299 34 50 00
E-mail: CITES@nanoq.gl

Naturstyrelsen i Danmark
Att.: CITES-sektionen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf. +45 72 54 24 23
E-mail: cites@nst.dk

Killeqarfimmi uumasut nakorsaat attavigiuk 

Danmarkimi killeqarfiup uumasut nakorsaata attaveqarfiginissaanut paasissutissat:

Grænsekontrolstedet i Kastrup Lufthavn
Kystvejen 16
2770 Kastrup
Tlf.: +45 32 46 00 99 / +45 72 27 64 50
E-mail: 208@fvst.dk

Grænsekontrolstedet i Aalborg (havn)
Sofiendalsvej 90
9220 Aalborg
Tlf.: +45 72 27 50 00 / +45 72 27 50 04
E-mail: aalborgfallesgransen@fvst.dk

Inatsisit 

Uumasut Nakorsaqarfia Inuussutissalerinermullu Oqartussaqarfik (VFMG)
Postboks 269
Aqqusinersuaq 31, 2. tv.
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Kalaallit Nunaanni Uumasut Nakorsaqarfik Inuussutissalerinermullu Oqartussaaffimmut saaffiginninnerit qineutigineqarpoq tamakkerlutik siullermik nassiunneqassasut uunga uumasut@nanoq.gl