airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Anmeldelse af Zoonoser (rabies)

Anmeldelse af Zoonoser (rabies) 

Zoonoser eller rabies findes blandt ræve i Grønland. Det er herfra at husdyr og mennesker kan blive smittet.

Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt, at hunde og katte bliver vaccineret mod rabies.

Vejledning til borgere om rabiesvaccination


Kendetegn ved rabies
Dit husdyr kan være smittet med rabies, hvis det har været i kontakt med en ræv og der konstateres et eller flere af følgende sygdomstegn hos husdyret:

 • Savlen
 • Stemmeforandring
 • Synkebesvær
 • Uro
 • Unormal adfærd, såsom snappen efter ting
 • Skyhed, forvirret opførsel
 • Aggressivitet afbrudt af sløvhedsperioder
 • Angrebslyst samt hel eller delvis lammelse af især underkæbe og bagparti

Vildtlevende dyr kan have rabies, hvis de har unormal adfærd i form af manglende skyhed eller forvirret adfærd eventuelt kombineret med angrebslyst og stemmeforandring. En ræv, der viser manglende skyhed og unormal opførsel, er næsten med sikkerhed inficeret med rabies.


Forholdsregler ved mistanke om rabies
Det er vigtigt, at du holder afstand fra dyr, der mistænkes for at have rabies, og at disse dyr, i samråd med Veterinærafdelingen, hurtigst muligt aflives. Aflivning ved skydning skal så vidt muligt ske så dyrets hoved ikke beskadiges. Hovedet skal nemlig efter aftale med Veterinærafdelingen indsendes til undersøgelse.

Rabies inficeret materiale skal behandles med omtanke. Eventuelt skal det indsendes til videre undersøgelse. Veterinærafdelingen udfærdiger retningslinjer for prøveudtagning og forsendelse af materiale.

Såfremt du eller en anden bliver bidt, skal du straks vaske bidsåret med sæbe og henvende dig til sundhedsvæsenet hurtigst muligt.


Anmeldelse
Har du formodning om, at et dyr er angrebet af rabies, skal du anmelde det til dyrlæge, politiet eller kommunefogeden. Myndighederne indberetter anmeldelsen videre til Veterinærafdelingen, som tager stilling til det videre forløb.

Ved begrundet mistanke om rabies aflives dyret, og Veterinærafdelingen tager stilling til om der skal udtages materiale til indsendelse med henblik på videre undersøgelse.
 • Eventuel indsendelse af materiale til undersøgelse i laboratorium forestås af Chefdistrikslægen
 • Kommunalbestyrelsen skal i samråd med Veterinærafdelingen og politiet tage stilling til om der skal oprettes et afspærringsdistrikt
 • Ved konstatering af rabies underrettes kommunen, sygehuset og politiet i området, af Veterinærafdelingen
 • Efter anvisning fra Veterinærafdelingen laver kommunen opslag i lokalområdet om forholdsregler
 • Opslaget nedtages efter 30 dage, såfremt alle dyr er vaccinerede og der ikke forefindes dyr, der mistænkes for smittet

Bemærk
Dyrlægeembedet i Ilulissat er sagsbehandlende myndighed hos Veterinærmyndigheden.

Hvis du indsender rabies mistænkt materiale, uden Veterinærafdelingen er blevet underrettet, skal du selv betale forsendelsesudgifterne.
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Postboks 269
Noorlernut 4, st.
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Alle henvendelser til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland bedes i første omgang sendt til uumasut@nanoq.gl