airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Registrering af forening

Registrering af forening 

 • Kommune Kujalleq

  Vil I gerne høre mere om hvilke foreninger, der er registreret i Kommune Kujalleq, kan I kontakte kulturforvaltningen, som har en liste over alle registrerede foreninger.
  • Bor I i Narsaq eller omegn, skal I kontakte kultur- & fritidslederen
  • Bor I i Qaqortoq eller omegn, skal I kontakte idræts- & foreningskonsulenten
  • Bor I Nanortalik eller omegn, skal I kontakte fritidsinspektøren

  Alle kan kontaktes på telefon 70 41 00.

En forening er en gruppe af personer, der mødes om en fælles interesse for f.eks. idræt, musik eller kultur. Foreninger er oftest kendetegnet ved, at de har en formel organisation. Det betyder f.eks., at de mødes på faste dage og tidspunkter, at de har en formand, og at man skal betale for at være medlem af foreningen. Der kan være flere fordele ved at være oprettet som forening. Blandt andet kan man søge om tilskud fra kommunerne og Selvstyret til f.eks. afholdelse af arrangementer.

Alle kan i princippet danne en forening og organisere sig, som de vil. Vil I starte en forening, skal I lave en vedtægt, som mindst beskriver:

 1. Foreningens navn og adresse
 2. Foreningens formål
 3. Medlemmer
 4. Til- og afmelding af medlemskab
 5. Medlemskontingent
 6. Bestyrelsen bestående af formand, næsteformand, kasserer, sekretær, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Formandens og kassererens ansvarsområde
 8. Ordinær generalforsamling
 9. Generalforsamling afholdes som ekstraordinær generalforsamling
 10. Ophævelse af forening
 11. Dato for foreningens stiftelse


Når I har lavet vedtægterne, skal den godkendes af medlemmerne. Det sker som regel ved en generalforsamling.


Bemærk
Der kan ikke gives tilskud til drift at politiske, religiøse eller fagforeningsmæssige bevægelser.

Læs også

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl