airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Driftstilskud til klubhuse – Ansøgning om

Driftstilskud til klubhuse – Ansøgning om 

 • Kommune Kujalleq

  Vil I gerne søge om driftstilskud, skal I lave en skriftlig ansøgning. Sammen med ansøgningen skal I vedlægge:
  • Dokumentation for afholdte udgifter
  • Et revideret regnskab fra seneste regnskab
  • Et budget godkendt til generalforsamling

  Ansøgningen samt bilag skal sendes til:

  Kommune Kujalleq
  Kultur – fritidsforvaltning
  Postboks 37
  3921 Narsaq

  Bemærk
  I kan søge om driftstilskud 1 gang om året. Kommunens fagudvalg behandler jeres ansøgning i forbindelse med budgetbehandlingen for det kommende år til kommunalbestyrelsens novembermøde. Derfor skal I søge om driftstilskud senest i november, året inden I skal bruge pengene. Vil I f.eks. søge om driftstilskud til 2013, skal I senest søge i november 2012.
Der kan være mange faste udgifter forbundet med at have og drive et klubhus – udgifter som foreningerne kan have svært ved at betale selv. Som forening kan I derfor søge kommunen om tilskud til at drive jeres klubhuse. I kan typisk søge om driftstilskud til:
 • El, vand og varme
 • Rengøring
 • Renovation
 • Almindelig vedligeholdelse
 • Driftsoverenskomst

Bemærk
Det er det kommunale fagudvalg, der bestemmer, om I kan få tilskud og hvor meget I eventuelt kan få.

Har I søgt om og fået bevilget et driftstilskud, laver det kommunale fagudvalg en kontrakt, der blandt andet beskriver, hvornår I får tilskuddet udbetalt.

Tilbagebetaling
Bruger I ikke de bevilgede midler, skal I betale det resterende beløb tilbage til kommunen.

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl