airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Idrætstilskud – Generelt om

Idrætstilskud – Generelt om 

I Kommune Kujalleq kan I få tilskud til idrætsrejser, leje af hal og trænerhonorar:
  • Tilskud til Idrætsrejser udgør 65 % af billetprisen for børn og unge under 18 år. For voksne over 18 år udgør tilskuddet 50 % af billetprisen
  • Tilskud til leje af hal udgør 100 % af lejen for børn og unge under 18 år. For voksne over 18 år udgør tilskuddet 85 % af lejen
  • Tilskud til trænerhonorar er et symbolsk beløb

Vil I vide mere om idrætstilskuddet, kan I kontakte kommunen. Hvem I skal kontakte, afhænger af hvor i kommunen I bor:
  • Bor I i Narsaq og omegn, skal I kontakte kultur- & fritidslederen
  • Bor I i Qaqortoq og omegn, skal I kontakte idrætskonsulenten
  • Bor I i Nanortalik og omegn, skal I kontakte fritidsinspektøren

Alle kan kontaktes på telefon 70 41 00.
Idrætsforeninger kan have mange udgifter til f.eks. leje af hal og rejseaktiviteter. Nogle idrætsforeninger kan have svært ved at dække sådanne udgifter på egen hånd, da deres indtægt normalt primært kommer fra medlemsgebyrer. Da kommunerne gerne vil støtte idrætten, kan I som idrætsforening derfor søge kommunen om tilskud.

Kommunernes idrætstilskud kan gives som:
  • Tilskud til idrætsrejser i forbindelse med deltagelse i Grønlands Mesterskaberne
  • Månedligt tilskud til leje af idrætshal
  • Årligt trænertilskud

Udbetaling og bevilling
I nogle kommuner gives tilskuddet, før I har betalt for udgifterne.

I andre kommuner gives tilskuddet som en bevilling. Det betyder, at I selv skal dække udgifterne, og at kommunen først betaler tilskuddet, når I kan dokumentere, at I har brugt pengene til formålet.


Bemærk
I kan læse mere om, hvordan I skal søge om tilskud under relaterede artikler.

Læs også

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl