airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Projekttilskud

Generelt 

Selvstændige, uafhængige, trykte eller skrevne internetbaserede nyheds- og aktualitetsmedier, hvis indhold er redigeret til et grønlandsk publikum har mulighed for at søge tilskud til afgrænsede projekter.

Projekttilskud ydes til etablering eller udvikling af et projekt.

 

Betingelser 

Det er en betingelse for modtagelse af tilskud, at:

 1. mediet har hjemsted i Grønland,
 2. mediet i hele støtteperioden har en ansvarshavende redaktør,
 3. mediet har redaktionelle medarbejdere, som sammen med den ansvarshavende redaktør har et samlet timetal, der udgør mindst 3 årsværk, medmindre ansøgeren har opstartet sin virksomhed i ansøgningsåret eller inden ansøgningsåret,
 4. udgivelserne indeholder selvstændigt journalistisk bearbejdet stof, som primært omhandler politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer, hvor mindst halvdelen af indholdet består af redaktionelt stof, hvori ikke medregnes reklamer, i form af artikler inden for et bredt emneområde og med fokus på behandling af aktuelt nyhedsstof,
 5. udgivelserne henvender sig til en bred kreds af brugere og ikke alene mod bestemte erhvervs- eller faggrupper, medlemmer af arbejdstager-, arbejdsgiver- eller brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i forskellige institutioner, og
 6. udgivelserne som minimum foreligger på grønlandsk.

Ansøger skal yderligere opfylde betingelserne:
 • Trykte medier skal udkomme mindst 1 gang månedligt
 • Skriftlige online medier skal opdateres mindst 1 gang dagligt
 • Mediet skal være til rådighed i hele landet på ens vilkår
 • Det skal foreligge en økonomisk bæredygtig forretningsplan

 

Ansøgning 

Vil du søge om projekttilskud, skal du udfylde et ansøgningsskema. Du kan finde linket ovenfor.

Du kan ikke sende ansøgningen på fax.

Hvis du har et NemID
Har du NemID, kan du søge om kulturmidler online.

Hvis du ikke har NemID
Har du ikke NemID, skal du sende den udfyldte blanket sammen med de nødvendige bilag til ikin@nanoq.gl

Hvis du har spørgsmål til kravene til en konkret ansøgning, kan du kontakte Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke på telefon (+299) 34 57 41 eller e-mail: ikin@nanoq.gl

 

Procedurer 

 1. Sekretariatet modtager ansøgning om projekttilskud
 2. Sekretariatet gennemgår om ansøgningen indeholder den rette dokumentation
 3. Sekretariatet gennemgår om ansøgningen lever op til de juridiske krav
 4. Sekretariatet indstiller til endelig behandling og afgørelse
 5. Ansøgningen behandles og afgøres af tildelingsudvalget

 

Regnskabspligt 

Har du fået bevilget et tilskud, har du pligt til at aflevere et regnskab, som registrerer om du har brugt tilskuddet til formålet. Midlerne kan helt eller delvis kræves tilbage, hvis:

 • du får overskud eller
 • du ikke anvender pengene til formålet

Har du modtaget tilskud over 150.000 skal der anvendes registreret revisor.

 

Frister 

Ansøgningsfristen er den 1. maj i det kalenderår, hvor projektet påbegyndes.

 

Klage 

Du kan ikke klage over afgørelsen til ansøgningen, men du kan indbringe afgørelsen for domstolene.

 

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl