airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Patientklage

Generelt 

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, som omfatter:
• Undersøgelse
• Diagnose og sygdomsbehandling
• Fødselshjælp
• Pleje
• Forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient
• Information om og samtykke til behandling
• Journalføring
• Sundhedspersoners tavshedspligt
• Lægeerklæringer

Dialog
Inden du klager, bør du overveje, om du ønsker at drøfte sagen med personalet på det sted, hvor hændelsen har fundet sted. Du har ret til at fremlægge dine oplevelser under en personlig samtale med personalet eller den stedlige leder. Dette vil ofte være en hurtig og effektiv måde for at få en forklaring på hændelsen. Personalet vil være glade for en lejlighed til at fremlægge deres syn på sagen og rette op på mulige misforståelser.

Dialogen vil ofte foregå med de sundhedspersoner, som har behandlet dig, og det giver dig en specifik mulighed for at tale med dem om, hvordan du oplevede din behandling. Du har måske nogle uafklarede spørgsmål, du gerne vil stille. Det kan også være, at du har brug for at høre dem forklare, hvorfor de har handlet, som de gjorde.

For mange patienter er dialogen med til at sætte punktum for en ubehagelig oplevelse.

Hvis du siger ja til en dialog, betyder det ikke, at du samtidig siger nej til at klage. Hvis du efter dialogen stadig ønsker at klage, har du ret til det. En dialog vil aldrig påvirke udfaldet af din eventuelle efterfølgende klage.

Klage på andres vegne

Forældre kan klage på vegne af deres børn, hvis disse er under 18 år. Værger kan klage på vegne af personen, de er beskikket for.

Hvis du vil klage på en andens vegne, skal du vedlægge en underskrevet fuldmagt. Dette gælder også, hvis der er tale om nære pårørende, f.eks. forældre, voksne børn, ægtefælle eller samlever.

Børn, forældre, ægtefælle eller samlever kan dog klage på vegne af en pårørende, der er død.

Fuldmagt (partsrepræsentant)

Frist
Klager over den sundhedsfaglige behandling skal indgives senest 2 år efter det tidspunkt, hvor du fik eller burde have fået kendskab til det forhold, du vil klage over. Du kan senest klage 5 år efter et behandlingsforløb har fundet sted.

Erstatning
Du kan søge om erstatning samtidig med du indbringer din klage over fejlbehandlingen.

Du kan læse mere om hvordan du søger om erstatning i artiklen: Sundhedsvæsenet og erstatning
Se også www.peqqik.gl

 

Klage 

Vil du indgive en klage over den sundhedsfaglige behandling, skal du udfylde og underskrive klageskemaet: Klage over sundhedsfaglige behandling.

For at din klage kan behandles, er det nødvendigt med følgende oplysninger:
• Dit navn, adresse og cpr. nummer
• Telefonnummer og/eller e-mail
• En beskrivelse af, hvad du ønsker at klage over
• Hvor og hvornår hændelsen har fundet sted

Hvis du kan huske navn og stilling på det behandlende personale du ønsker at klage over, hjælper dette ved en klarlægning af forløbet.

Du skal sende klagen til:

Landslægeembedet i Grønland
Postbox 120
3900 Nuuk
Telefon: 34 51 92
Telefax: 32 51 30
Mail: nun@nanoq.gl

Læs også

Departementet for Sundhed
Imaneq 1A - 401
Postboks 1160
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 55 05
E-mail: pn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl