airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Terapeutteamet i Kommune Kujalleq

Om terapeutteamet 

Terapeutteamet er en del af socialforvaltningen og dækker hele kommune Kujalleq.

I terapeutteamet er der en fysioterapeut, to deltidsansatte ergoterapeuter, en terapeut assistent og en ledende fysioterapeut. Af de 5 ansatte befinder den ene ergoterapeut sig i Nanortalik og resten i Qaqortoq.

Arbejdsopgaverne udføres i borgerens eget hjem, træningslokale, alderdomshjemmene, skolerne, børnehaverne/vuggestuerne, specialskolen, beskyttede værksted og andre relevante intuitioner i kommunen. Terapeutteamets kontor og træningssal i Qaqortoq ligger i Alderdomshjemmet ”Ajarsivasik” på 2. sal, indgang ved ”Qulleq” afdelingen.

Terapeutteamet stræber på at besøge alle bygder og byer i kommunen årligt, såfremt der er borger i bygden som har behov for terapeutisk vurdering ift. Terapeutteamets arbejdsområde. Vi forsøger at være opsøgende ift. at se borgerne i bygderne, så tøv ikke med at besvare de breve som sendes ud eller kontakt bygdekontoret for hjælp.

Arbejdsområde for terapeutteamet 

Terapeutteamet medvirker til at borgere med fysiske, kognitive, sensorisk, og/eller psykiske udfordringer opnår størst mulig selvstændighed i hverdagen. Dette gør vi ved at borgerne rehabiliteringsforløb, vedligeholdende træning, funktionsvurdering, råd og vejledning i forflytning, sidestilling og lejring til borgere og samarbejdspartner, hjælpemiddelsvurdering og hjælp til vurdering af behov for boligændringer.

Terapeutteamet medvirker også til at børn i alderen 0-17 år med motoriske/fysiske, sansemotoriske og sensoriske vanskeligheder får udviklet disse færdigheder, samt evt. behov for hjælpemidler og boligændringer. Vi hjælper også med råd/vejledning/undervisning til personale i kommunens institutioner.

Henvendelse 

Alle borger i Kommune Kujalleq kan henvende sig til terapeutteamet for at få vurderet behovet for vedligeholdende træning, rehabiliteringstræning, vurdering af behov for hjælpemidler og boligændringer for at opnå en så selvstændig hverdag som muligt, samt vurdering og vejledning i forflytning, sidestilling og lejring. 

Terapeutteamet kan kontaktes på mail: terapeuthuset@kujalleq.gl eller tlf.: 64 13 50 alle hverdage mellem 9.00 – 15.00.

Ved mail send cpr. nr., navn, adresse, tlf., og hvorfor du henvender dig. Henvender du dig på vegne af en anden borger/barn, skal du have samtykke fra borgeren eller forældre/værge.

Aktuelt 

Terapeutteamet er ved at udarbejde kvalitetsstandarder for træningsområdet, børneområde, hjælpemidler og boligændringer. Kvalitetsstandarderne vil blive lagt på hjemmesiden, så snart de er færdige og godkendte af kommunal bestyrelsen.  

 

Terapeutteam

Alle hverdage mellem kl. 9.00 – 15.00

Tlf.: 64 13 50

Mail: terapeuthuset@kujalleq.gl