airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Genbrugspladser

Affaldsmodtageanlæg/Genbrugsspladser 

Der findes 14 affaldsmodtageanlæg eller genbrugspladser i Kommune Kujalleq, 1 i hver by eller bygd, og du er meget velkommen til at besøge dem og bortskaffe dit affald der.

 

SORTERING PÅ AFFALDSMODTAGEANLÆGGENE / GENBRUGSPLADSERNE

 

Det er en god ide, at du allerede har sorteret dit affald, inden du kommer ind på affaldsmodtageanlægget eller genbrugspladsen. Dit affald skal som minimum være sorteret i følgende affaldsfraktioner:

 • Deponeringsegnet affald (f.eks. asbest, blød PVC, isoleringsmateriale, mursten, sanitet)
 • Dæk uden fælge
 • Glas og flasker
 • Jern og metal
 • Jord
 • Miljøfarligt affald
 • Småt brændbart affald
 • Stort brændbart affald
 • Trawl og net uden vedhæng

 

 

Når du bortskaffer dit affald på kommunens genbrugspladser i Qaqortoq, Narsaq eller Nanortalik, skal du kontakte pladspersonalet inden du læsser dit affald af. Pladspersonalet vurderer, om dit affald er sorteret korrekt, og de fortæller dig hvor du må placere affaldet.

 

 

Når du bortskaffer dit affald på kommunens affaldsmodtageanlæg i bygderne, skal du først kontakte Borgerservice. Borgerservice fortæller dig nemlig, hvor du må placere affaldet.

 

Er der noget jeg skal være særlig opmærksom på?

 

Mange mennesker synes umiddelbart, at det er en god ide at klunse ting fra kommunens affaldsmodtageanlæg, da de både kan spare penge og da det kan være godt for miljøet, når man genbruger affald, men det er ikke lovligt, og det er der flere grunde til:

 

 • Når affald bortskaffes på kommunens affaldsmodtageanlæg, så er det kommunens ejendom. Kommunen kan sælge affaldet og tjene penge til håndteringen af affald og til driften af affaldsmodtageanlægget. Hvis alle bare kunne tage affaldet, ville det mest værdifulde, som eksempelvis metallerne, blive klunset. Det ville betyde, at gebyrerne for håndteringen af affaldet vil stige, da kommunen har alle udgifterne til håndteringen af affaldet, men ikke kan modregne de indtægter som de klunsede genstande kunne generere.

   

 • Kommunens borgere har ret til at komme af med deres affald, uden at andre tager det. Der kan eksempelvis være personlige oplysninger i mobiler, computere, gamle papirer m.v. Eller der kan være tale om personlige ejendele, som borgerne af private årsager ønsker destrueret.

   

 • Alle kommunens borgere og virksomheder betaler for at bortskaffe deres affald på kommunens affaldsmodtageanlæg, og for at kommunen tager hånd om affaldet, og så skal affaldet også behandles derefter.

   

 • Kommunens affaldsmodtageanlæg ikke indrettet på en måde, så kommunen kan garantere sikkerheden for uvedkommende personer, så man bør ikke opholde sig på affaldsmodtageanlæggene, med mindre man har et godkendt ærinde, hvor man kontakter pladspersonalet ved ankomst.

 

Gebyrer

Kommune Kujalleq har harmoniseret området for affaldsmodtageanlæg og genbrugspladser i kommunens byer og bygder. Det betyder, at alle private husstande vil blive opkrævet et gebyr hvert kvartal til dækning af udgifter forbundet med drift af affaldsmodtageanlæggene og genbrugspladserne.

 

Affaldsgebyrerne fremgår af kommunens takstblad. Det til enhver tid gældende takstblad kan downloades fra kommunens hjemmeside her eller udleveres ved henvendelse til Forvaltning for Teknik og Miljø eller Borgerservice.

Gebyr for at være tilmeldt de kommunale affaldsordninger opkræves kvartalsvis.