airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Særligt om glas- og dåseemballage

Særligt om glas- og dåseemballage 

Hvad er glas- og dåseemballage?                  

Glasemballageaffald er tomme glasflasker uden pant, tomme glas (konserves, syltetøj m.v.), anden glas emballage og skår af glasemballage.

Dåseemballage er tomme dåser uden pant samt konservesdåser, der er fremstillet af metal.

Ordningen omfatter ikke glas med rester af kemikalier, medicin og letantændelige væsker. Disse skal afleveres som farligt affald.

Flasker med pant afleveres i butikkerne.

Bortskaffelse

 

I alle kommunen byer og bygder er der opstillet containere beregnet til glas og dåser. Det eneste du skal gøre, er at putte dine rengjorte glas og dåser ned i de rette containere, så kommer kommunen og henter affaldet.

 

Dåseemballage skal sammen med anden jern- og metalskrot udskibes til genanvendelse, men glasemballage i første omgang skal deponeres lokalt i byer og bygderne. Her kan de udtjente glas og flasker bruges som overdækningsmateriale til deponeringsegnet affald.

 

Er der noget du skal være særlig opmærksom på?

 

Det glas- og dåseemballage som du bortskaffer i de opstillede affaldscontainere, det bliver håndsorteret af kommunens driftspersonale. Affaldet må derfor af hygiejniske årsager ikke være indsmurt i gamle rester. Brug resten af opvaskevandet, eller lad makreldåsen stå i vasken, når du alligevel vasker hænder - så koster det ikke ekstra vand.

 

 

Gebyrer

Kommune Kujalleq har harmoniseret området for glas- og dåseemballage i kommunens byer og bygder. Det betyder, at alle private husstande vil blive opkrævet et gebyr hvert kvartal til dækning af udgifter forbundet med drift ordningen.

Affaldsgebyrerne fremgår af kommunens takstblad. Det til enhver tid gældende takstblad kan downloades fra kommunens hjemmeside her eller udleveres ved henvendelse til Forvaltning for Teknik og Miljø eller Borgerservice.

Gebyr for at være tilmeldt de kommunale affaldsordninger opkræves kvartalsvis.