airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Byggetilladelse  

Ønsker du at bygge f.eks. et hus eller en tilbygning til dit hus eller ombygning og evt. foretage andre forandringer, er der en række tilladelser, du skal have inden dit byggeri må begynde.

 

Ved nye byggerier skal du først og fremmest have en arealtildeling. Er det tale om en tilbygning skal du sikre at bygningen opføres indenfor arealtildelingen og i henhold til de betingelser som fremgår af arealtildelingen.

En arealtildeling er en tilladelse til, at du må bygge det sted, du ønsker. Grunden til at du skal have sådan en er, at i Grønland, er det ikke muligt at eje jord. Derimod kan borgere få lov til at bruge jorden. En arealtildeling er bevis på at du må bruge et bestemt stykke jord.

Efter du har fået en arealtildeling, kan du søge om en byggetilladelse.

 

Et byggearbejde må ikke påbegyndes uden tilladelse. Du skal søge byggetilladelse både hvis du ønsker at bygge f.eks. et nyt hus eller hvis du vil lave væsentlige ændringer ved et eksisterende hus. En byggetilladelse er et dokument, der beskriver hvilken type byggeri du har fået lov til at lave.


I alle kommuner er der en såkaldt bygningsmyndighed, som skal sikre, at den bygning du ønsker at opføre, eller den ændring du ønsker at gennemføre, overholder de krav, der er i bygningsreglementet. I bygningsreglementet er en række tekniske regler og forskrifter om hvad et byggeri skal overholde, f.eks. med hensyn til indretning,
brandsikkerhed, lyd forhold, indeklima, isolering og bygningens stabilitet samt bærendekonstruktioner. Derfor skal en byggeansøgning indeholde en række oplysninger, som kan ses af denne vejledning, ” her ”

Bemærk
Du må først gå i gang med dit byggeri, når du har fået din byggetilladelse og byggeriet må ikke påbegyndes før en evt. dispensation er givet.


Færdigmelding og tilladelse til ibrugtagning
Når byggeriet er færdigt, skal bygningsmyndigheden godkende byggeriet. Når byggearbejdet er afsluttet skal det ske færdigmelding til kommunens byggesagsbehandler. Såfremt, byggeriet bliver godkendt, vil du få en såkaldt Ibrugtagningstilladelse, som giver dig lov til at bruge dit byggeri, f.eks. flytte ind i dit nybyggede hus.

 

Takster
Du kan få priserne at vide på dit kommunens lokale borgerservicecenter.

 

Bygningsmyndighed
Bygningsmyndighed i Kommune Kujalleq tlf: 70 41 00, mail
teknik@kujalleq.gl og det er byggesagsbehandlere ved tekniks forvaltnings kontorer på kommunens lokale borgerservicecenter i Narsaq og Nanortalik som kan vejlede og udsted nødvendige tilladelser.