airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skorstensfejning

Her kan du læse om ordningen for skorstensfejning i Kommune Kujalleq.
Du har pligt til at få din skorsten renset og efterset af en skorstensfejer mindst 2 gang om året. Det er fordi, skorstensfejning nedsætter risikoen for skorstensbrande og forgiftninger.

Skorstensfejning 

Har du en skorsten? – Hvis du har en skorsten, så er der nogle ting, som det er godt for dig at vide

Vidste du f.eks. at hvis du har en skorsten, som er tilsluttet enten et oliefyr, pejs, brændeovn eller lignende, så er det lovpligtigt, at få skorstenen undersøgt og renset mindst to gang om året. Større skorstene skal fejes mindst fire gange om året. Ved at få renset din skorsten, så nedsætter du risikoen for sodskader og skorstensbrand.

 

Hvad laver en skorstensfejer?

En skorstensfejers arbejde består især i:

 • At fjerne sod fra bl.a. skorsten, røgkanaler og evt. brændeovn/pejs.
 • At foretage brandtilsyn for at sikre huset mod brand.
 • At afprøve og måle på husets fyringsanlæg.
 • At hjælpe boligejeren med at beregne, om det kan betale sig at skifte til et andet fyr.
 • At godkende nye eller ombyggede skorstene og brændeovne.

Hvorfor er det vigtigt at holde skorstenen ren?

Manglende skorstensfejning og vedligeholdelse af skorstene kan være årsag til brand. Men skorstensbrande er heldigvis blevet meget sjældne på grund af de lovpligtige skorstensfejerbesøg.

 

Hvad kan du selv gøre?

Du skal også selv holde et vågent øje med skorstene, der med sin placering er meget udsat for vind og vejr. Tjek især:

 

 • Murværk, fuger samt eventuelt puds på skorstenen skal være uden revner og afskalninger både udvendigt og indvendigt.
 • Afdækningen over skorstenen er ofte en betonplade, og den skal være hel og uden revner.
 • Inddækningen, dvs. tilslutningen mellem skorsten og tag, skal være tæt.
 • Renselemmen skal være hel og slutte tæt.

Adgang til skorsten og brændeovn
Du har pligt til at sørge for, at skorstensfejeren har fri adgang til skorstenen og til brændeovn eller pejs, hvis du har en sådan. Skorstensfejeren skal kunne udføre det lovpligtige skorstensfejerarbejde.

Hvordan ved du at skorstensfejeren kommer?

Skorstensfejeren melder sit besøg hos dig, senest dagen før han kommer. Det gør han ved, at han lægger en seddel i din postkasse med dato og klokkeslæt for hans besøg.

Du skal sørge for, at skorstensfejeren har fri adgang til din skorsten, brændeovn eller pejs.

Hvis du ikke selv har mulighed for at være hjemme, kan du måske få en nabo eller familie til at lukke skorstensfejeren ind.

Kan skorstensfejeren ikke komme ind og gøre sit arbejde, så lægger han en seddel i din postkasse, om at han har været hos dig. Hvis du har modtaget sådan en seddel, så er det vigtigt, at du tager kontakt til din skorstensfejer og aftaler en ny tid.

Betaling via kommunen
Du betaler selv for det lovpligtige skorstensfejerarbejde. Det er kommunen, der står for at opkræve betalingen. Du kan se hvad det koster at få besøg af skorstensfejeren i kommunens takstblad.

Bemærk

 • Du kan ikke blive fritaget for at få din skorsten fejet, heller ikke selv om der ikke bor nogen i dit hus.
 • Sælger du din bolig, skal du huske at meddele dette til Forvaltning for Teknik og Miljø. Forvaltning for Teknik og Miljø får ikke automatisk besked, når husejere sælger deres hus. Glemmer du at meddele, at du har solgt dit hus, vil du stadig stå som ejer af huset. Det betyder, at Forvaltning for Teknik og Miljø vil fortsætte med at sende dig regningerne for skorstensfejning.
 • Kedelrensning og tjek af oliefyr er ikke en del af skorstensfejning. Du kan få lavet kontrolmåling af din kedel og af dit oliefyr ved at kontakte et servicefirma, der er godkendt til at foretage den slags kontrolmålinger.

Ris eller ros

Er din skorsten ikke blevet fejet, eller er den ikke blevet fejet godt nok, f.eks. hvis der er kommet sod ud i boligen, har du ret til at klage. Du kan klage både skriftligt og mundtligt til Forvaltning for Teknik og Miljø, der hvor du bor eller til kommunens bygdekontor.

 

Du er også meget velkommen til at kontakte Forvaltning for Teknik og Miljø eller dit bygdekontor, hvis din skorstensfejer har gjort et godt stykke arbejde. Det vil vi også meget gerne høre om!

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål omkring skorstensfejning, så er du velkommen til at henvende dig hos Forvaltning for Teknik og Miljø, eller du kan kontakte Kommune Kujalleq på tlf.: 70 41 00

Skorstensfejeren i dit område er: 

Qaqortumi Paaviaasoq

Tlf. 497677

Email: 3920Paaviaasoq@gmail.com

 

Narsaq, Igaliku, Qassiarsuk og Narsarsuaq

Kommune Kujalleq

Tlf. nr.: 49 61 54

E-mail: teknik@kujalleq.gl

 

Nanortalik, Aappilatoq, Alluitsup Paa, Ammassivik, Narsarmijit og Tasiusaq

Kommune Kujalleq

Tlf. nr.: 53 75 40

E-mail: teknik@kujalleq.gl

 

Klage over skorstensfejeren

For eventuelle krav, der måtte fremsættes i forbindelse med uheld, f.eks. skader på person eller ejendom forårsaget af skorstensfejningen, henvises til skorstensfejeren.

Opstår der problemer, som du ikke kan løse med skorstensfejermesteren, skal du kontakte Forvaltning for teknik og Miljø.tl

Yderligere information

Skorstensfejerordningen er reguleret i Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse om skorstensrensning m.m. i Grønland nr. 508 af 28. november 1980 samt Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger.

Hvis du har spørgsmål til ordningen for skorstensfejning, så er du velkommen til at henvende dig hos Forvaltning for Teknik og Miljø, eller du kan kontakte Kommune Kujalleq på tlf.: 70 41 00, lige som du kan skrive til teknik@kujalleq.gl