airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fåreholdere

Fåreavl i Sydgrønland

Fra de historiske kilder er vi vidende om, at fåreavl har eksisteret i Sydgrønland i Nordbotiden, men disse får forsvandt og er dermed ikke efterkommere af den nuværende fårebestand.
I 1906 indførte man ni gimmerlam og 2 væddere som forsøgsdyr til Narsaq Kujalleq/Narsarmijit - Frederiksdal. Præsten Jens Chemnitz har holdt opsyn med disse får, som var en del af stamfårene til nutidens får i Grønland.
I takt med udvidelsen af fårebestanden udlånte eller solgte han enkelte får til folk i andre bygder, som han havde tiltro til, og det førte til, at kendskabet til får begyndte at sprede sig.
Blandt de får, der blev solgt, var der tre, som Amos Egede fra Igaliku købte for 25 kr. i 1914. Siden dengang blev fåreavl påbegyndt i Igaliku.
I vinteren 1917 oprettede man et fåreholdersted i Qaqortoq, hvorefter man også opførte et slagteri.
I fåreholderstedet begyndte man at have elever, og efterhånden blev der flere og flere fangere, fiskere, ansatte i kolonierne, som mere eller mindre havde fåreavl som bibeskæftigelse.
I året 1924 bosatte Otto Frederiksen sig i Qassiarsuk som den første i Grønland, der ernærede sig udelukkende som fåreholder.
Der var 81 grønlandske fåreholdere i 1923 og over 200 i 1936. I 1936 var der i Grønland ca. 10.000 får.*
I 2022 var der 38 fåreholdere i syd Grønland.

* Kilde: Abel Kristiansen – Lidt om Fåreavl

Læs mere om landbrugshistorie i Grønland her:

http://www.kujataa.gl/da-dk/Landbrug-i-Gr%C3%B8nland