airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Narsarsuaq

Narsarsuaq 

Narsarsuaq er beliggende i Tunuggdliarfik fjordens inderste del og ligger ca. 40 km fra Narsaq by.
Narsarsuaq er oprindeligt en amerikansk flyveplads, ”Blue West 1”, som blev oprettet under 2. verdenskrig. I 1958 forlod amerikanerne basen, hvorefter området og en del bygninger blev overdraget til den danske stat og senere Grønlands Hjemmestyre.

Befolkningstallet har ligget nogenlunde konstant mellem 150 – 180 personer de sidste 10-20 år. Pr. 1.juli 2015 139 indbygger. Befolkningstallet er dog ret svingende hen over året, idet antallet er større i sommerperioden som følge af turismen.

Den største del af bygningerne i Narsarsuaq ejes af Selvstyret, (Mittarfeqarfiit), eller Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Der er kun et mindre antal huse som ejes af Kommune Kujalleq eller private. De eksisterende boliger fordeler sig på 5 boligblokke med tilsammen 98 boliger. Hertil kommer 10 enfamiliehuse og 3 dobbelthuse.