airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Underretning for børn og unge under 18 år

En underretning dækker over en henvendelse fra en borger eller en medarbejder fra myndighederne, der vedrører en bekymring over et barn eller den unge, der er under 18 år gammel.
Bekymring over for børn kan blandt andet dække over:
Børn der ikke møder op på skolen, børn der ikke får mad, børn der lever i hjem, hvor der er problemer med misbrug af euforiserende stoffer og alkohol, børn med blå mærker, situationer, hvor der er mistanke om, at børn bliver seksuelt misbrugt, børn der ikke kommer hjem om aftenen og andre situationer, der skaber bekymring om børns trivsel.
Hvis du som borger bekymrer dig for faren for et barns eller den unges liv, sundhed eller udvikling, kan du meddele socialforvaltningen ved en skriftlig henvendelse, telefonisk opkald eller ved at møde op personligt.
Hvis medarbejdere i det offentlige har mistanke om, at et barn eller den unge har brug for særlig støtte, skal de meddele det til kommunen.

Hvornår skal man underrette?
Hvis du er bekendt med, at et barn eller den unge under 18 år, som du betragter eller er bevidst om, at vedkommende lever et liv til fare for sit helbred eller sin udvikling, er du forpligtiget til at indberette det.
Hvis laver en indberetning om et barn eller den unge, er det vigtigt, at det så vidt muligt er dækkende. Indberetningen skal så vidt muligt dække de reelle og specifikke forhold (synsindtryk, rygter m.m.).
Det er nødvendigt at lave en indberetning efter en grundig omtanke, men når det gælder barnets og den unges liv, trivsel og fremtid, skal man i tvivlstilfælde tænke generelt på barnet og den unge.