airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Handicap underretning

I henhold til Inatsisartutlov om støtte til borge med handicap er der to forskellige former underretninger.

Det første omhandler den generelle underretningspligt, som omfatter alle borger. Når borger bliver opmærksom på, at en persona med handicap lever under forhold, der bringer personens trivsel, sundhed eller udvikling i fare.

En skærpende underretningspligt gælder alene i de tilfælde. Hvor bekymringen om, hvorvidt personen med handicap får den rette støtte, opstår i forbindelse med udøvelsen af erhvervet som fagperson.