airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplan

Kommuneplanen har til formål at skabe og strukturere udviklingen i kommunen.

Kommuneplan 

Kommuneplanen er den overordnede ramme for udviklingen i kommunen. Den rummer ud over visioner og hovedstruktur, de overordnede målsætninger for udviklingen på kommunens forskellige ansvarsområder: erhvervsudvikling og beskæftigelse, boligbyggeri, sociale forhold, kultur og fritid, undervisning og pasning og forsyning og miljø.

Konkrete områdebestemmelser for byggeri og anvendelse af arealer i kommunen, kan ses i forskellige delområder i ”Byer og bygder” og ”Det åbne land”. Kommuneplanen indeholder oplysninger om arealtildelinger, baggrundsmateriale og øvrigt planmateriale.

 

Gældende kommuneplan 

Se den gældende kommuneplan for Kommune Kujalleq her

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har på sit møde den 13. februar 2017 vedtaget Kommuneplan 2017-2028. Forud for vedtagelsen af kommuneplanen har kommunen gennemført en offentlig debat omkring indholdet i forslag til kommuneplan 2017-2028.

Forslaget var i offentlig høring i 10 uger, hvor borgere, erhvervsvirksom­heder, organisationer og alle med interesse for udviklingen kunne komme med kommentarer, forslag og indsigelser, som indgik i behandlingen af kommuneplanen.

Spørgsmål om kommuneplanen kan sendes til teknik@kujalleq.gl