airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig licitation

Kommunens socialforvaltning, nyt kontormiljø
Kommune Kujalleq udbyder ovennævnte hovedentreprise i offentlig licitation.

Den samlede opgave omfatter i hovedtræk:

o Nedrivningsarbejder
o Tømrer- og snedkerarbejder
o Malerarbejde
o Indvendige spildevandsledninger
o Koldt- og varmtvandsinstallation samt sanitet
o Isolering af tekniske installationer
o El-arbejde

Tildelingskriteriet er laveste pris.
Arbejderne skal udføres i indeværende år med afslutning ultimo august.
Udbudsmaterialet kan bestilles hos:
Kommune Kujalleq
Forvaltning Teknik og Miljø
Majavej B-1196
3920 Qaqortoq
boni@kujalleq.gl

Materialet udsendes kun digitalt

Licitationen afholdes 26.05.2023 kl. 13:00
hos Kommune Kujalleq Forvaltning Teknik og Miljø i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være tilstedt. Sidste frist for indlevering af tilbud er ved licitationens start.

Yderligere oplysninger fremgår af udbudsskrivelsen.
For bygherren
Bo Østergaard Nielsen, Anlægsingeniør. Tlf. +299 645406
11. maj 2023