airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentliggørelse af ´Forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 til Kommuneplan for Kommune Kujalleq 2017-2028´

Forslag til ´Kommuneplantillæg nr. 33 til Kommuneplanen for et Område til Hotellejligheder langs Mittarfiup Aqquttaa´ er godkendt af Kommmunalbestyrelsen på dens møde den 19.6.2023. Planforslaget fremlægges hermed til offentlig høring i perioden fra den 4. juli 2023 til den 29. august 2023.
Kommmunalbestyrelsen ønsker at imødekomme det fremtidige behov for overnatningskapacitet.
Med opgraderingen fra heliport til indenrigs lufthavn og beflyvning af Qaqortoq med fastvingede fly, vil den ændrede infrastruktur naturligt øge behovet for planlagte, spontane og teknisk relaterede overnatninger.
Derfor udlægges nu langs Mittarfiup Aqquttaa arealer til forskellige former for overnatning som hoteller, hotellejligheder, vandrehjem, hytter, og andre faciliteter, som tilgodeser transitgæster og turisters behov.
Med dette tillæg til Kommuneplanen udlægges nye og bynære arealer til Hotellejligheder.
5. juli 2023