airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentliggørelse af ´Forslag til Kommuneplantillæg nr. 08 til Kommuneplan for Kommune Kujalleq 2017-2028´

Forslag til ´Kommuneplantillæg nr. 08 til Kommuneplanen for et Nyt Erhvervs- og Havneområde, Qaqortoq NØ er godkendt af Kommmunalbestyrelsen på dens møde den 19.6.2023. Planforslaget fremlægges hermed til offentlig høring i perioden fra den 4. juli 2023 til den 29. august 2023.
Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq prioriterer, til enhver tid at kunne imødekomme eksisterende og fremtidige behov for nye arealer til erhverv. Lufthavnsbyggeriet har allerede vist et stigende behov for nye arealer til erhvervsformål. Som konsekvens heraf er Forslag til ´Kommuneplantillæg nr. 08 udarbejdet.
Med dette tillæg til Kommuneplanen udlægges nye og bynære arealer til erhvervsvirksomheder langs kysten NØ for Qaqortoq. Fra denne lokalitet vil virksomhederne både kunne betjene den eksisterende by og de fremtidige aktiviteter mod og forbi lufthavnen til Nuupiluk i den NV-lige del af halvøen.
Dette Kommuneplantillæg giver mulighed for etablering af: entreprenør- og håndværksvirksomheder, mindre produktionsvirksomheder og erhverv med behov for kajfaciliteter, kystnærhed og erhvervs- og virksomhedsrelateret oplæg.
6. juli 2023