airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentliggørelse af ´Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan for Kommune Kujalleq 2017-2028´

Forslag til ´Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplanen for et Område til Hytter Nord for Iterlak´ er godkendt af Kommmunalbestyrelsen på dens møde den 19.6.2023. Planforslaget fremlægges hermed til offentlig høring i perioden fra den 4. juli 2023 til den 29. august 2023.
Med dette tillæg til Kommuneplanen udlægges nye og bynære arealer til Hytte- og Rekreative formål.
Kommune Kujalleqs borgere har længe udvist interesse for at kunne udnytte arealerne nord for Qaqortoq til forskellige fritidsformål, efter at lufthavnsvejen har gjort arealerne lettere tilgængelige. Samtidig er det et politisk ønske i kommunen, at flere turistoperatører vil kunne tilbydes by- og lufthavnsnære arealer i området. Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle tilbud, som kan imødekomme borgernes interesse i de naturskønne, rekreative arealer nord for byen.
Dette kommuneplantillæg indeholder mulighed for, at borgere kan etablere fritidshytter, samt at turistoperatører kan skabe overnatnings- og oplevelsestilbud til turister i området tæt på den kommende lufthavn.
Se planen her: grldk KPT 16 Hytter N for Iterlakgrldk 
5. juli 2023