airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Licitationer og høringer

Dato 26. marts 2024

Offentliggørelse af Forslag til ´Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til ny boligbebyggelse i Qaqortoq`

Forslag til ´Kommuneplantillæg nr. 27 for et område til ny boligbebyggelse i Qaqortoq´ er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 20. marts 2024. Forslaget til plangrundlag fremlægges til offentlig debat fra den 25. marts 2024 til den 21. maj 2024.

Se nyhed
Dato 8. februar 2024

Ny integreret daginstitution i Nanortalik

Se nyhed
Dato 27. september 2023

Høring: Nedskæring i antal af brandtrykmeldere

Beredskabskommissionen har besluttet at antallet af brandtrykmeldere skal reduceres

Se nyhed
Dato 13. september 2023

Salg af kommunale bygninger

Se nyhed
Dato 2. august 2023

Udbudsannonce om skorstensfejning i Qaqortoq

Kommune Kujalleq annoncerer hermed iht. Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019(udbudsloven), § 23, udbud af skorstensfejning i Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 31. juli 2023

Udbudsskrivelse vedrørende: Dag- og natrenovation i Qaqortoq

Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq, udbyder herved ovennævnte opgave i offentlig licitation.

Se nyhed
Dato 6. juli 2023

Offentliggørelse af ´Forslag til Kommuneplantillæg nr. 08 til Kommuneplan for Kommune Kujalleq 2017-2028´

Forslag til ´Kommuneplantillæg nr. 08 til Kommuneplanen for et Nyt Erhvervs- og Havneområde, Qaqortoq NØ er godkendt af Kommmunalbestyrelsen på dens møde den 19.6.2023. Planforslaget fremlægges hermed til offentlig høring i perioden fra den 4. juli 2023 til den 29. august 2023.
Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq prioriterer, til enhver tid at kunne imødekomme eksisterende og fremtidige behov for nye arealer til erhverv. Lufthavnsbyggeriet har allerede vist et stigende behov for nye arealer til erhvervsformål. Som konsekvens heraf er Forslag til ´Kommuneplantillæg nr. 08 udarbejdet.
Med dette tillæg til Kommuneplanen udlægges nye og bynære arealer til erhvervsvirksomheder langs kysten NØ for Qaqortoq. Fra denne lokalitet vil virksomhederne både kunne betjene den eksisterende by og de fremtidige aktiviteter mod og forbi lufthavnen til Nuupiluk i den NV-lige del af halvøen.
Dette Kommuneplantillæg giver mulighed for etablering af: entreprenør- og håndværksvirksomheder, mindre produktionsvirksomheder og erhverv med behov for kajfaciliteter, kystnærhed og erhvervs- og virksomhedsrelateret oplæg.

Se nyhed
Dato 5. juli 2023

Offentliggørelse af ´Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan for Kommune Kujalleq 2017-2028´

Forslag til ´Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplanen for et Område til Hytter Nord for Iterlak´ er godkendt af Kommmunalbestyrelsen på dens møde den 19.6.2023. Planforslaget fremlægges hermed til offentlig høring i perioden fra den 4. juli 2023 til den 29. august 2023.
Med dette tillæg til Kommuneplanen udlægges nye og bynære arealer til Hytte- og Rekreative formål.
Kommune Kujalleqs borgere har længe udvist interesse for at kunne udnytte arealerne nord for Qaqortoq til forskellige fritidsformål, efter at lufthavnsvejen har gjort arealerne lettere tilgængelige. Samtidig er det et politisk ønske i kommunen, at flere turistoperatører vil kunne tilbydes by- og lufthavnsnære arealer i området. Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle tilbud, som kan imødekomme borgernes interesse i de naturskønne, rekreative arealer nord for byen.
Dette kommuneplantillæg indeholder mulighed for, at borgere kan etablere fritidshytter, samt at turistoperatører kan skabe overnatnings- og oplevelsestilbud til turister i området tæt på den kommende lufthavn.

Se nyhed
Dato 5. juli 2023

Offentliggørelse af ´Forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 til Kommuneplan for Kommune Kujalleq 2017-2028´

Forslag til ´Kommuneplantillæg nr. 33 til Kommuneplanen for et Område til Hotellejligheder langs Mittarfiup Aqquttaa´ er godkendt af Kommmunalbestyrelsen på dens møde den 19.6.2023. Planforslaget fremlægges hermed til offentlig høring i perioden fra den 4. juli 2023 til den 29. august 2023.
Kommmunalbestyrelsen ønsker at imødekomme det fremtidige behov for overnatningskapacitet.
Med opgraderingen fra heliport til indenrigs lufthavn og beflyvning af Qaqortoq med fastvingede fly, vil den ændrede infrastruktur naturligt øge behovet for planlagte, spontane og teknisk relaterede overnatninger.
Derfor udlægges nu langs Mittarfiup Aqquttaa arealer til forskellige former for overnatning som hoteller, hotellejligheder, vandrehjem, hytter, og andre faciliteter, som tilgodeser transitgæster og turisters behov.
Med dette tillæg til Kommuneplanen udlægges nye og bynære arealer til Hotellejligheder.

Se nyhed
Dato 2. juni 2023

Offentlig høring for Hyrevognskørsel 

Se nyhed
Dato 11. maj 2023

Offentlig licitation

Kommunens socialforvaltning, nyt kontormiljø

Se nyhed
Dato 23. marts 2023

offentlig licitation

NARSAQ, UDSKIFTNING AF KLOAK- OG VANDLEDNING MELLEM TOBIAP AQQ OG FARIP AQQ

Se nyhed
Dato 6. januar 2023

Offentlig licitation

Se nyhed
Dato 19. august 2022

Salg af kommunale bygning

Se nyhed
Dato 19. august 2022

Salg af kommunale bygning

Se nyhed
Dato 19. august 2022

Salg af kommunale bygning

Se nyhed
Dato 18. august 2022

Offentliggørrelse af arealsøgning

Se nyhed
Dato 4. august 2022

Offentliggørelse af arealsøgning, Qaqortoq (Qummut)

Se nyhed
Dato 17. marts 2022

Offentliggørelse af arealansøgning i åbenhed

Se nyhed
Dato 4. marts 2022

Høring af ansøgning om ændring af bevaringsværdig bygninger i Qaqortoq

Se nyhed