airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Om kommunen

Den sydligste kommune i Grønland Kommune Kujalleq har tre byer, og ud over at have 11 bygder, er der på forskellige lokaliteter landbrugserhverv og dyrehold.
Kommune Kujalleq arbejder med målsætninger ud fra FN's 17 verdensmål.
Pr. 1. jan 2023: 6205 indbyggere i Kommunen