airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemeddelelse: Politikere i Kommune Kujalleq bliver IKKE holdt ude!

Jeg konstaterer med stor undren at kommunalbestyrelsesmedlem på vegne af Inuit Ataqatigiit, Ole Mølgaard Motzfeldt igennem Nuuk TV tillader sig at fremføre udokumenterede og usande påstande om driften af Kommune Kujalleq´s socialforvaltning.
23. januar 2017

Det i sig selv er meget alvorligt, men det at medlemmet af Naalakkersuisut for sociale anliggender vælger at underbygge hans påstande, hører ingen steder hjemme i et demokratisk samfund, hvor alle til en hver tid siddende medlemmer af Naalakkersuisut, er forpligtiget til at arbejde i henhold til deres ministeransvar, det gælder selvføgeligt også for Sara Olsvig!

De udokumenterede og urigtige påstande er så alvorlige, at de kan skade tillidsforholdet mellem kommunen og kommunens borgere, ligesom de i alvorlig grad vil skade de ansatte i Kommune Kujalleq´s integritet og troværdighed, såfremt de ikke tilbagevises.

Jeg overtog formandsposten i Socialudvalget, da Inuit Ataqatigiit valgte at trække sig fra koalitionen i Kommune Kujalleq i 2015. Det var en meget stor udfordring, for det er nemlig på ingen måde en hemmelighed at socialforvaltningen i alle henseender var nede på knæ på det tidspunkt. Jeg har fra første færd arbejdet målrettet for at Socialudvalget i fællesskab og i samarbejde med hele kommunalbestyrelsen systematisk skulle gennemføre en genopretningsplan, hvilket er lykkedes.

Jeg kan således med stolthed, og sammen med resten af Socialudvalget og hele Kommunalbestyrelsen aflevere en forvaltning, der i stor grad matcher borgernes krav og behov. Selvfølgelig vil der til hver en tid være behov for tilpasning, men der er pågået store opnormeringer, heriblandt 70 % fremgang i normeringerne, alene indenfor børne- og ungeområdet, ligesom hele området i 2016 har fået ekstrabevilling på 10-12 mio. kr..

Det er derfor ikke på sin plads at Ole Mølgaard Motzfeldt på nuværende tidspunkt, hvor vi gør os klar til en overlevering til et kommende kommunalbestyrelse, begynder at underminere Socialudvalgets store arbejde.

Ole Mølgaard Motzfeldt tiltrådte som medlem af Socialudvalget da Kommunalbestyrelsesmedlem Debora Kleist i forbindelse med sin tiltrædelse i Inatsisartut, valgt at trække sig fra Socialudvalget, som blev vedtaget under Kommunalbestyrelsens ordinære møde 30. november 2016, hvorefter Ole Mølgaard Motzfeldt først den 21. december 2016, under Socialudvalgets førstkomne ordinære møde efter kommunalbestyrelsesmødet, er tiltrådt som afløser for Debora.

Men ikke desto mindre, har Ole Mølgaard Motzfeldt i kraft af sit medlemskab i Kommunalbestyrelsen selv været med til at træffe store og nødvendige beslutninger om omstrukturering, opnormering og stabilisering af socialforvaltningen.

Ole Mølgaard Motzfeldt og Sara Olsvig kritiserer Kommunens håndtering af Grønlands Selvstyres tilsynsarbejde i Kommune Kujalleq. For at der kan komme klar belysning af Kommunens rolle i tilsynsarbejdet, skal jeg redegøre følgende:

Socialdepartementets juridiske sektortilsyn aflagde fra den 15. april til den 6. maj 2016 tilsynsbesøg i Kommune Kujalleq.

Siden kommunen i juni 2016 modtog det første udkast til tilsynsrapporten, har der hen over sommeren være en løbende dialog med departementet om tilretninger og justeringer i rapporten, som indeholdt flere fejl og unøjagtigheder.

Departementet har delvist rettet sig efter kommunens kritik, og rapporten blev justeret. Først med den endelige rapport, som kommunen modtog den 15. august 2016, har kommunen haft et sikkert grundlag at gå videre på.  Tilsynet giver kommunen en frist på 6 måneder til at melde tilbage om, hvad rapporten har givet kommunen anledning til, og denne frist er forlænget til 1. marts 2017 med henblik på, at der i kommunen kan ske en politisk evaluering af rapporten inden det forestående kommunevalg.

Rapporten indeholder en række konkrete anbefalinger om forbedringer i sagsbehandlingen, som kommunen er helt enig med tilsynet i, skal følges.

Der har efterfølgende været fornyet besøg fra departementets tilsyn i løbet af nærværende måned omkring nogle afgrænsede problemstillinger, og socialforvaltningen og tilsynsenheden er nu enige om, at disse problemstillinger er håndteret af kommunen og bliver fulgt op.

Både økonomiudvalget og socialudvalget i kommunen er løbende blevet orienteret om, at der har været en række uenigheder mellem kommunen og departementet om rigtigheden af dele af tilsynsrapportens konklusioner, men tilsynsenheden har ikke på noget tidspunkt stillet krav om, at opfølgningen på rapporten skulle håndteres politisk og ikke administrativt.

Jeg finder det også besynderligt, at et medlem af Naalakkersuisut prøver at diktere Socialudvalget, hvad udvalget skal mene. Det er op til udvalget selv at vurdere, hvad udvalget skal tage op til behandling, og Socialudvalget har i hele sagsforløbet været orienteret om tilsynsbesøget og den efterfølgende høringsproces og dialog med selvstyret om tilsynsrapporten.  

Medlemmet af Naalakkersuisut for Sociale anliggender og Ole Mølgaard Motzfeldt bør med deres ansvar og erfaring vide, at samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen og socialudvalget altid med styrelsesloven i hånden kan kræve politisk debat om kommunens forvaltning og gennem udvalget eller ved henvendelse til borgmesteren kan forlange de oplysninger om kommunens administration, som de ønsker. Hverken Ole Mølgaard Motzfeldt eller andre har forud for udtalelserne til Nuuk TV givet udtryk for manglefuld informering om socialforvaltningen.

Samtidig finder jeg det yderst bekymrende, at Naalakkersuisoq og Ole Mølgaard Motzfeldt tilsyneladende bygger deres kritik af kommunen på notorisk urigtige oplysninger: Der er aldrig forsvundet en container med sagsakter i kommunen, og jeg har ingen anelse om, hvor denne helt forkerte oplysning stammer fra.

 Det er meget vigtigt for Kommune Kujalleq, at der er en god og tillidsfuld samarbejde i alle kommunens byer og bygder, og det gælder selvføgelig socialforvaltningen. Jeg er derfor meget skuffet over at medlemmet af Naalakkersuisut bygger sin kritik på udokumenterede og forkerte påstande fra Ole Mølgaard Motzfeldt om den sociale service i bygderne. Jeg har jeg kun at sige, at bygderne ikke på nogen måder nedprioriteres i vores socialpolitik.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at det allerede på mødet den 21. december 2016 blev besluttet, at forvaltningen tager på bygdebesøg, som påbegyndes i den kommende uge. På disse besøg vil der være fokus på børnesager. Herudover planlægger udvalget rundrejser i kommunen i den kommende tid. Planerne har Ole Mølgaard Motzfeldt selv været med til at beslutte, langt før sin kampagne igennem Nuuk TV!

Jeg skal, af hensyn til vores ansatte i Kommune Kujalleq, der hver eneste dag arbejder for at vores kommune skal være et trygt og godt sted at leve i, herisær for børnefamilierne, udtrykke min beklagelse for at de bliver udsat for utilstedelig og uacceptabelt angreb fra et kommunalbestyrelsesmedlem, som ovenikøbet bliver understøttet af medlemmet af Naalakkersuisut for sociale anliggender.

Jeg skal gøre det klart for alle, at vi sætter stor pris på socialforvaltningens store indsats.

Med venlig hilsen,

Karla Egede Bisgaard (S)

Formand for Socialudvalget i Kommune Kujalleq

 

Hent pressemeddelelsen her