airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Indbydelse til borgermøde om Kommuneplan

på www.kujalleq.gl og kom med din mening
4. januar 2017

Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år, én gang i hver valgperiode. Derfor offentliggør Kommune Kujalleq Kommunalbestyrelsens Forslag til Kommuneplan 2017-2028.

Forslaget lægges frem i en offentlig høring på ca. 10 uger, hvor borgere, erhvervsvirksomheder, organisationer og alle der har en interesse i udviklingen i kommunen kan komme med kommentarer, forslag og indsigelser.

De skal fremsendes til Kommune Kujalleq, ”Kommuneplan”, postboks 514, 3920 Qaqortoq eller på mail teknik@kujalleq.gl således at de er kommunen i hænde senest fredag den 10. februar 2017.    

Borgermøder i byerne

Formand for udvalget for Teknik og miljø Kîsta P. Isaksen inviterer på Kommunalbestyrelsens vegne til Borgermøder om kommuneplanen og fremtiden i Kommune Kujalleq: 

Tirsdag den 17. januar 2017 kl 19:00 i Forsamlingshuset i Nanortalik 

Onsdag den 18. januar 2017 kl 19:00 i Forsamlingshuset i Qaqortoq

Torsdag den 19. januar 2017 kl 19:00 i Forsamlingshuset i Narsaq 

Kommunalbestyrelsen vil i slutningen af februar tage stilling til de indkomne bemærkninger og vedtage en ny kommuneplan endeligt.

Borgermøder i bygderne

Formand for udvalget for Teknik og miljø Kîsta P. Isaksen inviterer på Kommunalbestyrelsens vegne til Borgermøder om kommuneplanen og fremtiden i Kommune Kujalleq:

Mandag 16. januar 2017 kl 9:15 i Servicehuset i Eqalugaarsuit

Mandag 16. januar 2017 kl 13:15 i Ungdomsklubben i Alluitsup Paa

Mandag 16. januar 2017 kl 15:45 i Servicehuset i Ammassivik

Mandag 16. januar 2017 kl 19:15 i Servicehuset i Tasiusaq

Onsdag 18. januar 2017 kl 10:15 på Skolen i Aappilattoq

Onsdag 18. januar 2017 kl 13:15 på Skolen i Narsarmijit

Fredag  20. januar 2017 kl 10:15 i Servicehuset i Igaliku

Fredag  20. januar 2017 kl 13:15 i Servicehuset i Qassirsuk

Fredag  20. januar 2017 kl 15:15 i Servicehuset i Narsarsuaq

Forslag, indsigelser og bemærkninger skal fremsendes til Kommune Kujalleq, ”Kommuneplan”, postboks 514, 3920 Qaqortoq eller på mail teknik@kujalleq.gl således at de er kommunen i hænde senest fredag den 10. februar 2017.